Ukoliko vam je potrebna Studija procene uticaja na životnu sredinu, Plan upravljanja otpadom, dokumentacija za ishodovanje dozvola za upravljanje otpadom, IPPC dozvola, Seveso dokumentacija, vodna dozvola, Akcioni plan za dostizanje GVE u vode, savetnik za hemikalije, konsultant za uvodjenje ISO standarda, LEAP, Program zaštite vazduha, Program zaštite životne sredine, Strategija lokalnog održivog razvoja tu je Aurora green.


Izrada Studija procene uticaja na životnu sredinu svih vrsta projekata. Studije se izrađu za projekte koji se planiraju i izvode, projekte promene tehnologije, rekonstrukcije i proširenja kapaciteta. Takođe, za projekte koji prestaju sa radom i one čijim se uklanjanjem mogu javiti značajni uticaji na životnu sredinu potrebna je izrada studija procene uticaja na životnu sredinu.

Strateška procena uticaja (SPU) određenih planova i programa na životnu sredinu podrazumeva pripremu izveštaja o stanju životne sredine, sprovođenje postupka konsultacija, uvažavanje izveštaja i rezultata konsultacija u postupku odlučivanja i donošenja ili usvajanja određenih planova i programa, kao i pružanje informacija i podataka o donetoj odluci;

Izrada strateških dokumenta za opštine, kao što su: LEAP, Program energetske efikasnosti, Program zaštite vazduha, Katastar divljih deponija, Lokani plan upravljanja otpadom…

Izrada Planova upravljanja otpadom za privredu, kao i Planova upravljanja građevinskim otpadom/otpadom od građenja i rušenja u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom i ostalim podzakonskim aktima.

Izrada kompletne neophodne dokumentacije za ishodovanje dozvola za sakupljanje i transport, skladištenje i tretman, uvoz/izvoz otpada kod nadležnih organa.

Izveštavanja o emisijama gasova staklene bašte (GHG), izrada dokumentacije potrebene za ishodovanje dozvole za emisije GHG u skladu sa domaćom ragulativom, izrada CBAM dokumentacije, izrada Carbon Footprint Product (CFP) studija, izrada Corporate Carbon Footprint (CCF) studija …

Izrada kompletne dokumentacije za SEVESO operatere: Politika prevencije udesa, Izveštaj o bezbednosti i Plan zaštite od udesa.

Izrada dokumentacije za ishodovanje Integrisane (IPPC) dozvole u skladu Zakonom o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (,,Sl. glasnik RS“, br. 135/04 i 25/15).

Naš savetnik za hemikalije će Vam pružiti usluge u vidu prijave za upis hemikalija u registar hemikalija, izrada dosijea o hemikalijama, izrade bezbednosnih listova…

AKTUELNOSTI

03. јул 2024. News, Upravljanje otpadom Izrađen Plan upravljanja otpadom za klijenta JKP„Zelenilo“ Pančevo

Naš stručni tim je u prethodnom periodu zajedno sa zaposlenima u Javno komunalnom preduzeću „Zelenilo“ Pančevo, izradio Plan upravljanja otpadom. […]

01. јул 2024. News, Upravljanje otpadom Izrađen Plan upravljanja otpadom za klijenta „Trayal“ Korporacija a.d. Kruševac

Naš stručni tim je u prethodnom periodu zajedno sa zaposlenima u „Trayal“ Korporaciji a.d. Kruševac, izradio Plan upravljanja otpadom. Trayal […]

25. апр 2024. News Srećni Uskršnji praznici

Kolektiv preduzeća “Aurora green” d.o.o. svim klijentima, poslovnim saradnicima i prijateljima želi srećan Uskrs!

02. апр 2024. Izveštavanje, News Usvojen Program zaštite životne sredine Grada Bora za period 2023-2032. godine

Skupština grada Bora, na sednici održanoj 15. marta 2024. godine, donela je Odluku o donošenju Programa zaštite životne sredine Grada […]

24. феб 2024. News, Obuke Uspešno održana obuka za stručnjake zaštite životne sredine

U hotelu „Moskva“ i online putem Zoom platforme predavači preduzeća „Aurora Green“ su održali trodnevnu obuku za stručnjake zaštite životne […]

22. феб 2024. EIA, News Usvojena je studija procene uticaja na životnu sredinu projekta „Izgradnja i opremanje bunara B- 9/1 i B-11/1, sa cevovodom za povezivanje bunara na postojeću vodovodnu mrežu izvorišta“

U utorak 20.02.2024. godine u prostorijama opštinske uprave Apatina održana je javna prezentacija Studije o proceni uticaja na životnu sredinu […]

17. јан 2024. News Akcioni plan za postepeno dostizanje GVE zagađujućih materija u vode za fabriku „snek“ proizvoda „Chips Way“ d.o.o.

Stručni tim preduzeća „Aurora Green“ d.o.o. izradio je Akcioni plan za postepeno dostizanje graničnih vrednosti emisije zagađujućih materija u vode […]

28. дец 2023. News, Savetnik za hemikalije Novi klijenti našeg savetnika za hemikalije

U prethodnom periodu potpisan je ugovor sa više kompanija o pružanju konsultantskih usluga savetnika za hemikalije, odnosno iz oblasti upravljanja […]

NOVA USLUGA: IZRADA PLANA UPRAVLJANJA OTPADOM OD GRAĐENJA I RUŠENJA
30. нов 2023. News, Upravljanje otpadom NOVA USLUGA: IZRADA PLANA UPRAVLJANJA OTPADOM OD GRAĐENJA I RUŠENJA

Kompanija “Aurora green” d.o.o. uvodi pružanje nove usluge – Izradu Plana upravljanja otpadom od građenja i rušenja. Članom 58a, Zakona […]

Trgovac u oblasti upravljanja otpadom – nova obuka
05. окт 2023. News, Obuke, Upravljanje otpadom Trgovac u oblasti upravljanja otpadom – nova obuka

Usled velike zainteresovanosti, naše preduzeće otpočinje sa organizacijom nove obuke pod nazivom „Trgovac u oblasti upravljanja otpadom.“ Osnovni cilj obuke […]

20. сеп 2023. Javne rasprave, News, Strateška procena uticaja Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Programa prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove

Dana 20.09. u prostorijama Privredne komore Srbije održana je javna rasprava Programa prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove, kao i Izveštaja […]

Aurora Green logo
26. јул 2023. EIA, Javne rasprave, News Održana javna rasprava Studije procene uticaja na životnu sredinu za klijenta ,,GREEN RESIDENCE“ d.o.o.

U utorak 25.07.2023. godine, u sali Opštine Raška, održana je javna rasprava na kojoj su zaposleni kompanije “Aurora green” prezentovali […]

28. јун 2023. News Akcioni plan za postepeno dostizanje GVE zagađujućih materija u vode za mlekaru „Mlekara Leskovac“ d.o.o.

Stručni tim preduzeća „Aurora Green“ d.o.o. izradio je Akcioni plan za postepeno dostizanje graničnih vrednosti emisije zagađujućih materija u vode […]

25. јун 2023. News, Upravljanje otpadom Izrađen Plan upravljanja otpadom za klijenta JKP „Drugi Oktobar“

Tokom juna meseca 2023. godine stručni tim preduzeća „Aurora Green“ d.o.o. izradio je Plan upravljanja otpadom za javno komunalno preduzeće„Drugi […]

08. јун 2023. EIA, Javne rasprave, News Održana javna rasprava Studije procene uticaja na životnu sredinu za klijenta ,,INOS-BALKAN“ d.o.o.

U utorak 06.06.2023. godine, u prostorijama Sekretarijata za zaštitu životne sredine grada Beograda, održana je prezentacija Studije o proceni uticaja […]

01. јун 2023. News, Upravljanje otpadom Usvojen Lokalni plan upravljanja otpadom grada Bora

Skupština grada Bora, na sednici održanoj 19. maja 2023. godine donela je Odluku o donošenju LOKALNOG PLANA UPRAVLJANJA OTPADOM GRADA […]

15. мај 2023. News Izrađen Akcioni plan za postepeno dostizanje GVE zagađujućih materija u vode za „Xella Srbija“ d.o.o.

Preduzeće „Aurora green” izradilo je Akcioni plan za postepeno dostizanje graničnih vrednosti emsije zagađujućih materija u vode za kompaniju ,,Xella […]

15. мај 2023. Konkurs, News OTVOREN KONKURS ZA UČEŠĆE U PROGRAMU STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA PRIPRAVNIKA

Tradicionalno, kao i svake godine, pružamo priliku mladim diplomcima da kroz program stručnog osposobljavnja pripravnika steknu neophodno praktično iskustvo kojim […]

15. апр 2023. News, Upravljanje otpadom Predat je revidiran Plan upravljanja otpadom za klijenta „TIPOGRAFIK PLUS“ d.o.o.

Tokom marta 2023. godine preduzeću „Tipografik Plus“ predata je finalna verzija revidiranog Plana upravljanja otpadom od strane preduzeća ,,Aurora green”. […]

13. апр 2023. News Srećni Uskršnji praznici!

Svim prijateljima, saradnicima i klijentima želimo srećne Uskršnje praznike!

07. апр 2023. Javne rasprave, News Održana javna rasprava Studije procene uticaja na životnu sredinu za klijenta ,,MIONI“ d.o.o.

U četvrtak, 30.03.2023. godine u sali opštine Mionica održana je prezentacija ažurirane Studije o proceni uticaja na životnu sredinu Projekta […]

28. мар 2023. News, Upravljanje otpadom Izrađen Plan upravljanja otpadom za klijenta „Kompanija IVA“ d.o.o.

Naš stručni tim je u prethodnom periodu zajedno sa zaposlenima u kompaniji „Kompanija IVA“ Šabac izradio Plan upravljanja otpadom. “Kompanija […]

24. мар 2023. News, Savetnik za hemikalije Naš savetnik za hemikalije dobio je novog klijenta “ISS Chemicals” d.o.o.

Potpisan ugovor sa kompanijom “ISS Chemicals” d.o.o. Novi Sad o pružanju konsultantskih usluga u vidu savetnika za hemikalije u skladu […]

Aurora Green logo
10. мар 2023. News, Upravljanje otpadom Urađena je revizija Plana upravljanja otpadom za preduzeće „Green Waste“ d.o.o.

Kompanija „Green Waste“ angažovala je konsultante kompanije “Aurora green” da izvrše reviziju postojećeg Plana upravljanja otpadom, tokom februara meseca, 2023. […]

07. мар 2023. News Ažuriran Plan upravljanja otpadom za preduzeće “Kiler Auto”

Saradnja sa auto servisom “Kiler Auto” nastavljena je, te je za ovog klijenta tokom februara 2023. godine izvršeno ažuriranje Plana […]

23. јан 2023. News Objavljen rad konsultanata u naučnom časopisu

Naučni rad Analiza monitoringa arsena u podzemnim vodama Republike Srbije u periodu 2018-2020. godine izrađen od strane zaposlenih u kompaniji […]

23. јан 2023. News, Savetnik za hemikalije Novi klijent našeg savetnika za hemikalije “TESIS” d.o.o.

Potpisan ugovor sa kompanijom “TESIS” d.o.o. Beograd o pružanju konsultantskih usluga savetnika za hemiklaije, odnosno iz oblasti upravljanja hemikalijama u […]

05. јан 2023. News, Upravljanje otpadom Izrađen Plan upravljanja otpadom u JKP „Vodovod“ Sremska Mitrovica

Tokom decembra 2022. godine stručni tim kompanije „Aurora Green“ izradio je Plan upravljanja otpadom za JKP „Vodovod“ Sremska Mitrovica. Cilj […]

05. јан 2023. News, Upravljanje otpadom Izrađeni Planovi upravljanja otpadom za Auto Servis “ČEDO” i Auto Kuća “LUKA”

Preduzeće „Aurora Green“ izradilo je Planove upravljanja otpadom u skladu sa izdatim inspekcijskim zapisnicima za Auto Servis “ČEDO” i Auto […]

29. дец 2022. IPPC, News Predat je zahtev za izdavanje integrisane (IPPC) dozvole za rad postrojenja „Knauf Insulation“ d.o.o.

Stručni tim preduzeća „Aurora Green“ d.o.o. izradio je potrebnu dokumentaciju za izdavanje integrisane (IPPC) dozvole, koja je predata Ministarstvu zaštite […]

27. дец 2022. News SREĆNI NOVOGODIŠNJI I BOŽIĆNI PRAZNICI

Kolektiv preduzeća “Aurora green” d.o.o. svim klijentima, poslovnim saradnicima i prijateljima želi srećne novogodišnje i božićne praznike. Zahvaljujemo se na […]

24. нов 2022. Konferencije, News Konsultanti Aurora green prisustvovali su na međunarodnom sajmu ECOMONDO u Riminiju

Konsultanti Aurore green d.o.o. tradicionalno su posetili jedan od najvećih ekoloških sajmova u svetu – internacionalni sajam Ecomondo – The […]

24. нов 2022. News, Savetnik za hemikalije Krajnji zakonski rok za registraciju i prijavu hemikalija u Registar hemikalija

Obaveštavamo sve zainteresovane da je upis hemikalija u Registar hemikalija, za podatke iz 2021. godine, omogućen do kraja ove kalendarske […]

10. сеп 2022. News Akcioni plan za postepeno dostizanje GVE zagađujućih materija Dahlia d.o.o.

Stručni tim preduzeća „Aurora Green“ d.o.o. izradio je Akcioni plan za postepeno dostizanje graničnih vrednosti emisije zagađujućih materija u vode […]

15. авг 2022. News, Upravljanje otpadom Upis u registar trgovaca i posrednika otpadom

“Aurora green” d.o.o. je u prethodnom periodu, za više klijenata izradila zahtev i ostalu dokumentaciju na osnovu koje je izvršen […]

25. јул 2022. News, Upravljanje otpadom Izrađen Plan upravljanja otpadom za klijenta „Mercata VT“ d.o.o.

Tokom jula meseca 2022. godine stručni tim preduzeća „Aurora Green“ d.o.o. izradio je Plan upravljanja otpadom za distributivnu kompaniju koja […]

20. јул 2022. Konkurs, News OTVOREN KONKURS ZA PRIPRAVNIKA U TRAJANJU OD GODINU DANA

Pružamo priliku mladim diplomcima da kroz konkurs stručnog osposobljavnja pripravnika steknu neophodno praktično iskustvo kojim će nadgraditi svoje već stečeno […]

10. јул 2022. Energetska efikasnost, News IZRAĐEN PLAN ENERGETSKE EFIKASNOSTI OPŠTINE NEGOTIN ZA 2022. GODINU

Opština Negotin usvojila je plan energeske efikasnosti za 2022. godinu koji je izrađen od strane kompanije “Aurora green” d.o.o.

22. јун 2022. News, Upravljanje otpadom Održana obuka u oblasti upravljanja otpadom predstavnicima Naučnog instituta za Veterinarstvo Republike Srbije

Tokom juna meseca održana je obuka u oblasti upravljanja otpadom predstavnicima najstarije veterinarske institucije u našoj zemlji- Naučnog instituta za […]

26. апр 2022. News Plan zaštite životne sredine projekta pojačanog održavanja državnog puta IB 21 deonica: Ivanjica – Sjenica 

Stručni tim preduzeća „Aurora green“ d.o.o. izradio je Izvođačev Plan zaštite životne sredine Projekta pojačanog održavanja puta IB 21 deonica: […]

21. апр 2022. News Srećni Uskršnji praznici

Kolektiv preduzeća “Aurora green” d.o.o. svim klijentima, poslovnim saradnicima i prijateljima želi srećne Uskršnje praznike!  

15. апр 2022. News, Upravljanje otpadom Izrađeno je ažuriranje Plana upravljanja otpadom za JMU “Radio televizija Srbije” Beograd

Tokom aprila 2022. godine JMU „Radio televizija Srbija“ Beograd predat je ažurirani Plan upravljanja otpadom. Pomenuti plan je izrađen u […]

03. мар 2022. News, Savetnik za hemikalije Produžen rok za upis u Registar hemikalija

Obaveštavamo sve zainteresovane da je krajnji zakonski rok za dostavu podataka o hemikalijama 31. mart tekuće godine, međutim ove godine […]

Aurora Green logo
03. мар 2022. Izveštavanje, News BLIŽI SE ROK ZA DOSTAVU IZVEŠTAJA ZA NRIZ I LRIZ

Obaveštavamo sve zainteresovane da za Vas pružamo usluge registracije i prijave za nacionalni i lokalni registar izvora zagađivanja, kao i […]

01. мар 2022. News, Obuke, Upravljanje otpadom Održana dvodnevna obuka u oblasti upravljanja otpadom za zaposlene u JMU “Radio televizija Srbije” Beograd

U prostorijama JMU “RTS” održana je dvodnevna obuka u oblasti upravljanja otpadom. Tokom prvog dana klijentu su predstavljeni aktuelni propisi […]

18. феб 2022. News Potpisan ugovor sa „Akademijom tehničko-umetničkih strukovnih studija“ Beograd

U Februaru 2022. godine potpisan je ugovor sa „Akademijom tehničko-umetničkih strukovnih studija“ Beograd o obavljanju stručne prakse studenata u preduzeću […]

31. јан 2022. News, Upravljanje otpadom Ažuriran Plan upravljanja otpadom za „Apatinska pivara Apatin“ d.o.o.

Tokom januara meseca ažuriran je Plan upravljanja otpadom za klijenta „Apatinska pivara Apatin“ d.o.o. kojim su obuhvaćene sve izmene u […]

23. јан 2022. News IZRAĐEN KRATKOROČNI AKCIONI PLAN ZA ZAŠTITU VAZDUHA ZA OPŠTINU TRSTENIK

Preduzeće „Aurora green“ d.o.o. izradilo je Kratkoročni akcioni plan za zaštitu vazduha za Opštinu Trstenik u decembru 2021. godine, za […]

30. дец 2021. News SREĆNI NOVOGODIŠNJI I BOŽIĆNI PRAZNICI!

Kolektiv preduzeća “Aurora green” d.o.o.  svim klijentima, poslovnim saradnicima i prijateljima želi srećne novogodišnje i božićne praznike. Zahvaljujemo se na […]

22. дец 2021. News Izrađena Studija izvodljivosti za izgradnju terminala za prihvat i zbrinjavanje otpada sa brodova i drugih plovnih objekata

Stručni tim preduzeća „Aurora green“ d.o.o. u saradnji sa stručnjacima kompanije „TECON – TEHNOKONSALTING “ d.o.o. je izradio Studiju izvodljivosti […]

18. дец 2021. News Potpisan ugovor sa kompanijom Power Construction Corporation of China d.o.o. Ogranak Beograd

16. decembra 2021. potpisan je ugovor o pružanju konsalting usluga i nadzora u oblasti zaštite životne sredine sa kompanijom „Power […]

08. дец 2021. Upravljanje otpadom Predat Plan upravljanja otpadom za „SIA RS“ d.o.o.

Tokom decembra 2021. godine izrađen je Plan upravljanja otpadom za kompaniju ,,SIA RS” d.o.o. koja je deo globalnog sistema ,,SIA” […]

29. окт 2021. Upravljanje otpadom Predat Plan upravljanja otpadom za „DELHAIZE SERBIA“ d.o.o.

Dana četrnaestog septembra 2021. godine predat je ažurirani Plan upravljanja otpadom za „DELHAIZE SERBIA“ d.o.o. Pomenuti plan je izrađen u skladu sa […]

14. окт 2021. Upravljanje otpadom Izrađena je revizija Plana upravljanja otpadom za „LIDL SRBIJA“ d.o.o.

Tokom oktobra 2021. godine preduzeću „LIDL SRBIJA“ d.o.o. predat je revidiran Plan upravljanja otpadom.  Pomenuti plan je izrađen u skladu […]

01. окт 2021. Savetnik za hemikalije Potpisan ugovor sa kompanijom „Brose“ d.o.o o pružanju konsultantskih usluga iz oblasti upravljanja hemikalijama

U decembru je potpisan ugovor sa kompanijom „Brose“ d.o.o. Pančevo o pružanju konsultantskih usluga iz oblasti upravljanja hemikalijama u skladu […]

30. сеп 2021. Upravljanje otpadom Izrađen ,,Katastar divljih deponija grada Vranjaˮ

Tokom septembra meseca 2021. godine naše preduzeće izradilo je projekat ,,Katastar divljih deponija grada Vranjaˮ. Prilikom izrade katastra identifikovane su […]

21. сеп 2021. Upravljanje otpadom Izrađena ,,Revizija katastra divljih deponija na teritoriji opštine Boljevacˮ

Tokom jula meseca 2021. godine preduzeće ,,Aurora greenˮ d.o.o. izradilo je projekat ,,Revizija katastra divljih smetlišta na teritoriji opštine Boljevacˮ. […]

15. сеп 2021. News Izrađen Akcioni plan za postepeno dostizanje GVE emisije za ,,Rafineriju Nafte” a.d. Beograd

Preduzeće „Aurora green” d.o.o. nastavilo je uspešnu saradnju sa  kompanijom ,,Rafinerija nafte” a.d. Beograd  na izradi ažuriranog Akcionog plana za […]

Aurora Green logo
05. авг 2021. EIA, Javne rasprave Održana javna rasprava Studije o proceni uticaja na životnu sredinu postrojenja za tretman opasnog ambalažnog otpada za klijenta „CHEMPRO“ D.O.O.

U četvrtak dana 29.07.2021. godine, u prostorijama Gradske uprave Leskovac, održana je prezentacija Studije procene uticaja na životnu sredinu postrojenja […]

26. јул 2021. EIA, Javne rasprave Održana javna rasprava Studije procene uticaja na životnu sredinu za klijenta ,,D.O.O. COMPOSTING“

U utorak 20.07.2021. godine u prostorijama opštine Smederevo održana je prezentacija Studije procene uticaja na životnu sredinu postrojenja za privremeno […]

13. јул 2021. News, Некатегоризовано Izrađen Plan prilagođavanja nesanitarne deponije “Goveđak” na području opštine Sjenica

Imajući u vidu da je prema članu 54. Zakona o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010 i 14/2016 […]

09. јул 2021. News Održana prezentacija Izveštaja o bezbednosti i Plana zaštite od udesa preduzeća ,,VML“ d.o.o.

Tokom februara meseca 2021. godine konsultanti naše kompanije zajedno sa spoljnih saradnicima i predstavnicima „VML“ d.o.o., ažurirali su Izveštaj o […]

30. јун 2021. News Nastavak uspešne saradnje sa preduzećem Valy d.o.o.

Uspešna poslovna saradnja sa preduzećem „VALY“ d.o.o. Valjevo, nastavljena je izradom treće revizije Plana upravljanja otpadom za lokacije u Valjevu […]

27. мај 2021. News Usvojena je studija procene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje „SMP“ proizvodnog kompleksa

U utorak 18.05.2021. godine u prostorijamaopštine Ćuprijaodržana je javna prezentacija Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje „SMP“ […]

11. мај 2021. News Održana javna rasprava Studije procene uticaja na životnu sredinu postrojenja za privremeno skladištenje i tretman neopasnog otpada ,,ECOCETAS “ d.o.o.

U ponedeljak 10.05.2021. godine u prostorijama gradske uprave grada Vranja  održana je prezentacija Studije procene uticaja na životnu sredinu postrojenja […]

konkurs za stru;nu praksu
19. апр 2021. News OTVORENO NOVO MESTO ZA PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA PRIPRAVNIKA

PRILIKA ZA DIPLOMCE DA UČESTVUJU U PROGRAMU STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA U TRAJANJU OD GODINU DANA Pružamo priliku mladim diplomcima da kroz […]

15. апр 2021. News Predat Akcioni plan za postepeno dostizanje graničnih vrednosti zagađujućih materija u vode u preduzeću ,,Arabesa“ d.o.o. u Beogradu

Nakon potpisanog ugovora, obliska lokacije i prikupljanja i obrade dokumentacije, dana 01.04.2021. godine, preduzeću ,,Arabesa“ d.0.0. u Beogradu predat je […]

Aurora Green logo
01. феб 2021. News OBAVEŠTENJE! BLIŽI SE ROK ZA DOSTAVU IZVEŠTAJA ZA NRIZ I LRIZ

Obaveštavamo sve zainteresovane da za vas pružamo usluge registracije i prijave za nacionalni i lokalni registar izvora zagađivanja, kao i […]

28. јан 2021. News Ažuriran Radni plan za nesanitarnu deponiju na teritoriji opštine Negotin

„Aurora Green“ d.o.o. započela je uspešnu saradnju sa javnim preduzećem „Badnjevo“ iz Negotina. Ugovor o izradi Ažuriranog Radnog plana postrojenja […]

18. јан 2021. News Nastavljena uspešna saradnja sa kompanijom ,,Infrastructure and Development Construction“ d.o.o.

Nakon uspešne saradnje, koja je započeta tokom 2019. godine, Aurora green i IDC d.o.o. su potpisali novi ugovor o saradnji. […]

14. јан 2021. News Predata je finalna verzija revidiranog Plana upravljanja otpadom za „MONDI ŠABAC“ d.o.o.

Tokom januara 2021. godine preduzeću „MONDI ŠABAC“ d.o.o. predata je finalna verzija revidiranog Plana upravljanja otpadom. Tokom trećeg ažuriranja Plana, […]

30. дец 2020. News Izrađeni Plan prilgođavanja i Radni plan za nesanitarne deponije na teritoriji opštine Kovin

“Aurora Green” d.o.o. je nastavila uspešnu saradnju sa javnim preduzećem „Kovinski komunalac“ iz Kovina, te je 10.11.2020. godine potpisala ugovor […]

25. дец 2020. News SREĆNI NOVOGODIŠNJI I BOŽIĆNI PRAZNICI !

  Zahvaljujemo se svim našim klijentima, poslovnim saradnicima i prijateljima na uspešnoj saradnji u proteklih godinu dana. S obzirom na […]

01. дец 2020. News Održana javna rasprava Studije o proceni uticaja za klijenta „Perutnina Ptuj-Topiko“ d.o.o.

Dana 30.11.2020. godine u prostorijama opštine Bačka Topola održana je javna rasprava Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta kompleksa […]

10. нов 2020. Некатегоризовано Potpisan ugovor sa JP „Kovinski Komunalac“ iz Kovina

“Aurora Green” d.o.o. je potpisala ugovor sa komunalnim preduzećem „Kovinski Komunalac“ iz Kovina o izradi Radnog plana postrojenja – nesanitarnih […]

04. нов 2020. News Započeta saradnja sa farmaceutskom kompanijom  ,,Galenika“ a.d. na izradi Akcionog plana za postepeno dostizanje graničnih vrednosti zagađujućih materija u vode

Uredbom o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje („Sl. Glasnik RS“ br. 67/2011, 48/2012 […]

09. окт 2020. EIA Nastavak uspešne saradnje sa preduzećem Petrokor d.o.o.

Poslovna saradnja sa preduzećem Petrokor d.o.o. nastavljena je izradom Zahteva o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu […]

01. окт 2020. Upravljanje otpadom Izrađena revizija Plana upravljanja otpadom za „Knauf Insulation“ d.o.o.

Dana 01.10.2020. godine preduzeću „Knauf Insulation“ d.o.o. predata je finalna verzija revidiranog Plana upravljanja otpadom za proizvodni pogon u Surdulici. […]

29. сеп 2020. News Održana javna rasprava Studije procene uticaja na životnu sredinu lakirnice ,,FEKA“ u Ćupriji

U ponedeljak 21.09.2020. godine u prostorijama opštine Ćuprija, održana je prezentacija Studije procene uticaja na životnu sredinu postrojenja za lakiranje […]

04. сеп 2020. Energetska efikasnost Uspešno je izrađen Program energetske efikasnosti opštine Negotin

Finalna verzija Plana energetske efikasnosti opštine Negotin, koju su izradili konsultanti preduzeća Aurora green d.o.o.  zajedno sa eksternim stručnim saradnicima […]

17. апр 2020. News Hristos Vaskrese!

Ovim rečima počinje slavlje velikog praznika posvećenog Hristovom vaskrsenju, koji se slavi tri dana. Za hrišćane je ovo praznik nad […]

28. мар 2020. News, Некатегоризовано SAT ZA SPAS NAŠE PLANETE

Poslednjih dana pokazali smo složnost i veliku zahvalnost i podršku zdravstenim radnicima u doba pandemije. Večeras imamo priliku da istu […]

28. мар 2020. News OBAVEŠTENJE – PRODUŽEN ROK ZA DOSTAVU PODATAKA O HEMIKALIJAMA

  Obaveštavamo sve zainteresovane da je zbog uvedenog vanrednog stanja, Ministarstvo zaštite životne sredine donelo odluku da će eIRH portal […]

27. мар 2020. News OBAVEŠTENJE – PRODUŽEN JE ROK ZA DOSTAVU IZVEŠTAJA ZA NRIZ

  Obaveštavamo sve zainteresovane da je  Agencija za zaštitu životne sredine, zbog uvedenog vanrednog stanja i nastale zdravstvene krize u […]

17. феб 2020. Navigation, News Nastavljena uspešna saradnja sa kompanijom ,,Infrastructure and Development Construction“ d.o.o.

Nakon uspešne saradnje od prošle godine, kada je Aurora green d.o.o. vršila ekološki nadzor nad izgradnjom glavnog magistralnog gasovoda „Turski tok,“ potpisan je novi ugovor. Prema novom ugovoru, naša kompanija će nastaviti da klijentu IDC d.o.o. pruža konsultantske usluge u oblasti životne sredine i u tekućoj godini, kada će radovi na „Turskom toku“ biti nastavljeni.

30. дец 2019. Navigation, News Decembar 2019 – Prvi sastanak na izradi Programa energetske efikasnosti opštine Negotin

Dana 17.12.2019. su predstavnici “Aurora green” d.o.o. zajedno sa eksternim stručnim saradnicima održali prvi radni sastanak u prostorijama opštine Negotin. […]

30. дец 2019. Navigation, News 25.12.2019. Izrađen Plan upravljanja otpadom za Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo

  Dana 25.12.2019. godine Institutupredata je finalna verzija Plana upravljanja otpadom. Tokom izrade Plana, konsultanti su posetili lokaciju Instituta za […]

OBAVEŠTENJE! BLIŽI SE ROK ZA DOSTAVU IZVEŠTAJA ZA NRIZ I LRIZ
30. дец 2019. News OBAVEŠTENJE! BLIŽI SE ROK ZA DOSTAVU IZVEŠTAJA ZA NRIZ I LRIZ

Obaveštavamo sve zainteresovane da za vas pružamo usluge registracije i prijave za nacionalni i lokalni registar izvora zagađivanja, kao i […]