Navigacija

OBAVEŠTENJE! PRIBLIŽAVA SE ROK ZA DOSTAVU IZVEŠTAJA ZA NRIZ I LRIZ

Obaveštavamo sve zainteresovane da za Vas pružamo usluge registracije i prijave za nacionalni i lokalni registar izvora zagađivanja, kao i izradu: -  Godišnjeg izveštaja o bilansima emisija zagađujućih materija u vodu, vazduh i zemljište u skladu sa Pravilnikom o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja kao i metodologiji za...

Read More

25.1.2019 – *NOVA USLUGA* – Izrada Elaborata zaštite životne sredine koji uključuje plan zaštite životne sredine i plan upravljanja otpadom za obnovu i unapređenje objekata javne namene

Aurora green d.o.o. izrađuje Elaborate zaštite životne sredine koji uključuju plan zaštite životne sredine i plan upravljanja otpadom za obnovu i unapređenje objekata javne namene (predškolske, školske, zdravstvene ustanove i sl) u nadležnosti Republike Srbije, za Kancelariju za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije. Elaborat, kroz planove zaštite životne sredine...

Read More
, Uspešno održana obuka za lica angažovana na poslovima zaštite životne sredine

Uspešno održana obuka za lica angažovana na poslovima zaštite životne sredine

U skladu sa zakonskom regulativom Republike Srbije u oblasti zaštite životne sredine, kao lice koje se bavi poslovima zaštite životne sredine dužni ste da u svojoj kompaniji obezbedite ispravno sprovođenje brojnih propisa o zaštiti životne sredine, upotrebu proizvoda, tehnologija i primenu dobre prakse koji manje ugrožavaju životnu sredinu, preduzimanje odgovarajućih...

Pročitaj više
, Predat plan upravljanja otpadom JP „Kovinski Komulac“

Predat plan upravljanja otpadom JP „Kovinski Komulac“

Četrnaestog decembra 2018. predat je Plan upravljanja otpadom za JP „Kovinski Komunalac“ u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10 i 14/16). Pomenutim zakonom je definisana obaveza preduzeća da izradi Plan upravljanja otpadom ako godišnje proizvodi više od 100 tona neopasnog otpada ili više od...

Pročitaj više
, 3.12.2018. – Održan seminar „Metodologija izrade LEAP-a“

3.12.2018. – Održan seminar „Metodologija izrade LEAP-a“

U ponedeljak 3. decembra 2018. godine u sali za sastanke gradske uprave Pirot konsultanti preduzeća „Aurora green“ d.o.o. su održali seminar na temu „Metodologija izrade Lokalnog ekološkog akcionog plana za grad Pirot“. Seminar je održan za predstavnike radne grupe, a teme su bile sledeće: -          LEAP – Lokalni ekološki akcioni...

Pročitaj više
, Uspešno održana obuka za sticanje sertifikata: Specijalista za zaštitu od hemijskih udesa

Uspešno održana obuka za sticanje sertifikata: Specijalista za zaštitu od hemijskih udesa

Naš tim stručnjaka u saradnji sa Forum Media d.o.o. u prostorijama hotela Falkensteiner u Beogradu održao trodnevnu obuku na kojoj je polaznicima prezentovana regulativa iz oblasti zaštite od hemijskog udesa i obaveze seveso operatera. Kroz interakciju sa predavačima polaznicima su prenete informacije o: 1) Regulativi iz oblasti zaštite od hemijskog...

Pročitaj više
, 26.11.2018. Započeta saradnja Aurora green d.o.o. i grada Pirota

26.11.2018. Započeta saradnja Aurora green d.o.o. i grada Pirota

Započeta je saradnja Aurora green d.o.o. sa gradom Pirotom na izradi lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP) grada Pirota za period 2019-2023. godine pri čemu je 26. novembra održan prvi sastanak na kome su prisustvovali predstavnici institucija, javnih preduzeća, privrede, mesnih zajednica grada Pirota i škola. Cilj LEAP je da analitičkim...

Pročitaj više
, Konsultanti Aurora green prisustvovali međunarodnom sajmu ECOMONDO u Riminiju

Konsultanti Aurora green prisustvovali međunarodnom sajmu ECOMONDO u Riminiju

Konsultanti Aurora green d.o.o. su u periodu od 6. do 9. novembra 2018. godine posetili godišnji internacionalni sajam Ecomondo – The Green Technologies Expo koji se održava u Riminiju u Italiji. ECOMONDO/KEY ENERGY je veliki međunarodni stručni sajam fokusiran na zaštitu životne sredine i svojevrsna platforma posvećena zemljama Sredozemlja i...

Pročitaj više
, 14.10.2018. Proslavljena sedma godišnjica uspešnog poslovanja

14.10.2018. Proslavljena sedma godišnjica uspešnog poslovanja

Aurora green d.o.o. je 14.10.2018. godine proslavila sedmu godišnjicu uspešnog poslovanja posetom u Gornji Milanovac, obilaskom muzeja u Takovu, crkve brvnare (crkva Svetog Đorđa, jedna od najstarijih crkvi brvnara u Srbiji), Znamenitog mesta gde je podignut Drugi srpski ustanak i crkve Svetog Save na Savincu. Proslava je završena u selu...

Pročitaj više
, Septembar 2018 – Potpisan ugovor sa gradom Smederevom

Septembar 2018 – Potpisan ugovor sa gradom Smederevom

Grupa ponuđača Aurora green d.o.o. i Beohidro d.o.o. iz Beograda potpisali su ugovor sa gradom Smederevom za izradu Plana energetske efikasnosti grada Smedereva. Osnovni elementi koje treba da sadrži program energetske efikasnosti jedinice lokalne samouprave (JLS) propisani su članom 10. Zakona o efikasnom korišćenju energije. Program energetske efikasnosti grada Smedereva...

Pročitaj više