Navigacija

, 14.10.2018. Proslavljena sedma godišnjica uspešnog poslovanja

14.10.2018. Proslavljena sedma godišnjica uspešnog poslovanja

Aurora green d.o.o. je 14.10.2018. godine proslavila sedmu godišnjicu uspešnog poslovanja posetom u Gornji Milanovac, obilaskom muzeja u Takovu, crkve brvnare (crkva Svetog Đorđa, jedna od najstarijih crkvi brvnara u Srbiji), Znamenitog mesta gde je podignut Drugi srpski ustanak i crkve Svetog Save na Savincu. Proslava je završena u selu...

Pročitaj više
, Septembar 2018 – Potpisan ugovor sa gradom Smederevom

Septembar 2018 – Potpisan ugovor sa gradom Smederevom

Grupa ponuđača Aurora green d.o.o. i Beohidro d.o.o. iz Beograda potpisali su ugovor sa gradom Smederevom za izradu Plana energetske efikasnosti grada Smedereva. Osnovni elementi koje treba da sadrži program energetske efikasnosti jedinice lokalne samouprave (JLS) propisani su članom 10. Zakona o efikasnom korišćenju energije. Program energetske efikasnosti grada Smedereva...

Pročitaj više
, 14.9.2018. – Održana javna rasprava o Studiji procene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje stambeno-poslovnog kompleksa „K-District“

14.9.2018. – Održana javna rasprava o Studiji procene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje stambeno-poslovnog kompleksa „K-District“

U prostorijama beogradske opštine Stari Grad dana 14.9.2018. godine održana je javna rasprava i prezentacija Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje stambeno-poslovnog kompleksa K-District na mestu bivše tekstilne industrije „Beko“ na k.p. broj 54/2, 54/17 i 54/18 KO Stari Grad. Tim stručnjaka „Aurora Green“ d.o.o. prisutnim...

Pročitaj više
, 10.9.2018. – Predat izveštaj o spremnosti operatera AD „Neoplanta“ za dobijanje integrisane (IPPC) dozvole i izveštaj o analizi rezultata merenja parametara životne sredine i usklađenosti sa propisima

10.9.2018. – Predat izveštaj o spremnosti operatera AD „Neoplanta“ za dobijanje integrisane (IPPC) dozvole i izveštaj o analizi rezultata merenja parametara životne sredine i usklađenosti sa propisima

Stručni tim Aurora green d.o.o. u saradnji sa sa preduzećem TMS CEE d.o.o. je izvršio procenu spremnosti operatera AD „Neoplanta“ – fabrike mesa iz Novog Sada za dobijanje integrisane (IPPC) dozvole. Cilj procene je bila ocena dokumentacije kojom operater raspolaže u odnosu na zakonom propisanu dokumentaciju koja je neophodna za...

Pročitaj više
, 3.9.2018. – Održana javna rasprava o Studiji procene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje ski-lifta „Bandera“ na lokalitetu Tornik u parku prirode „Zlatibor“

3.9.2018. – Održana javna rasprava o Studiji procene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje ski-lifta „Bandera“ na lokalitetu Tornik u parku prirode „Zlatibor“

U prostorijama opštine Čajetina dana 3.9.2018. godine održana je javna rasprava i prezentacija Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje ski-lifta „Bandera“ na lokalitetu Tornik u parku prirode „Zlatibor“. Tim stručnjaka „Aurora Green“ d.o.o. prisutnim predstavnicima opštine Čajetina i zainteresovanoj javnosti detaljno je prezentovao postupak, trenutno stanje...

Pročitaj više
, 21.8.2018. – Predata je dokumentacija za produženje vodne dozvole „Inter-Mehanika“ d.o.o.

21.8.2018. – Predata je dokumentacija za produženje vodne dozvole „Inter-Mehanika“ d.o.o.

Stručni tim Aurora Green d.o.o. izradio je potrebnu dokumentaciju za produženje vodne dozvole za preduzeće za popravku, remont i održavanje železničkih vozila „Inter-Mehanika“ d.o.o. Smederevo.

Pročitaj više

6.8.2018. – Potpisan je ugovor sa J.P. „Kovinski Komunalac“

Aurora Green d.o.o. potpisala je ugovor sa J.P. „Kovinski Komunalac“ za izradu: -          Akcionog plana za postepeno dostizanje graničnih vrednosti emisije zagađujućih materija u vode i -          Plana upravljanja otpadom.            Osnovna delatnost J.P. „Kovinski Komunalac“ je deponovanje i iznošenje smeća na prostoru opštine Kovin.

Read More
, 31.7.2018. – Potpisan ugovor sa Agencijom za upravljanje lukama o izradi „Studije o utvrđivanju poslovne politike Agencije za upravljanje lukama u oblasti upravljanja otpadom na plovnim rekama u Republici Srbiji i pružanju konsultantskih usluga“

31.7.2018. – Potpisan ugovor sa Agencijom za upravljanje lukama o izradi „Studije o utvrđivanju poslovne politike Agencije za upravljanje lukama u oblasti upravljanja otpadom na plovnim rekama u Republici Srbiji i pružanju konsultantskih usluga“

Za ekonomski, ekološki i društveno održiv razvoj rečnog saobraćaja u RS, neophodno je obezbediti efikasno upravljanje svim tokovima otpada koji se generišu u procesu obavljanja privrednih i drugih aktivnosti na plovnim putevima, to jest koji imaju direktan uticaj na odvijanje bezbednog, ekološki održivog i ekonomski konkurentnog rečnog saobraćaja. U cilju...

Pročitaj više
, Modelovanje i procena rizika od udesa sa TNG na stanici za snabdevanje gorivom „BORČA“ EKO – SERBIA

Modelovanje i procena rizika od udesa sa TNG na stanici za snabdevanje gorivom „BORČA“ EKO – SERBIA

Stučni tim Aurora green d.o.o je u skladu sa pozivom Sekretarijata za zaštitu životne sredine grada Beograda za dopunu zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu izvedenog projekta dogradnje stanice za snabdevanje gorivom izradio  Modelovanje i procenu rizika od udesa sa TNG na stanici za...

Pročitaj više
, Dobijena saglasnost na Plan kvaliteta vazduha za grad Smederevo (PKV)

Dobijena saglasnost na Plan kvaliteta vazduha za grad Smederevo (PKV)

Teritorija grada Smedereva je u skladu sa članom 3. stav 1. tačka 2. Uredbe o određivanju zona  i aglomeracija („Sl. glasnik RS“, br. 58/2011 i 98/2012) određena kao zona „Srbija“. Članom 31. Zakona o zaštiti vazduha  („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009 i 10/2013) propisano je da u zonama i aglomeracijama...

Pročitaj više