Navigacija

01.06.2017. Započeta saradnja između ,,Aurore Green“ i ,,N.K.M Metalis“ iz Kruševca

Naše preduzeće je započelo izradu dokumentacije neophodne za dobijanje dozvole za tretman opasnog otpada- otpadnih vozila za operatera N.K.M Metalis d.o.o. iz Kruševca. Prva faza projekta obuhvata izradu Zahteva o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za postrojenje za rasklapanje i detoksikaciju otpadnih vozila i izradu Studije o proceni uticaja...

Read More

Uspešno održan seminar – Smernice za početnike u upravljanju otpadom sa primerima iz prakse

Dana 29.05.2017. godine, tim stručnjaka “Aurora green” d.o.o. u saradnji sa “Forum Media” је održao seminar ,,Smernice za početnike u upravljanju otpadom sa primerima iz prakse”. Konsultanti su polaznicima pružili konkretne odgovore na pitanja iz prakse u upravljanju otpadom i dali konkretne savete i smernice za upravljanje otpadom u skladu...

Read More

15.05.2017. Započeta saradnja sa ,,Mlekara Pančevo“ d.o.o.

Naši konsultanti pružaju usluge na usaglašavanju poslovanja sa zahtevima regulative u oblasti zaštite životne sredine.

Read More

06.05.2017. Zaposleni su obeležili slavu preduzeća Sveti Đorđe (Đurđevdan)

Zaposleni su dana 06.05.2017. godine  u prijatnom ambijentu u poslovnim prostorijama Aurora green obeležili slavu preduzeća „Sveti Đorđe“. Ovom  prilikom je dodeljena nagrada i pohvala za izuzetno zalaganje i predstavljanje preduzeća u predhodnoj godini zamenici direktora Jadranki Radosavljević i rukovodiocu grupe za planove Milijanu Saviću.

Read More
, Započeta revizija Lokalnog plana upravljanja komunalnim otpadom opštine Boljevac

Započeta revizija Lokalnog plana upravljanja komunalnim otpadom opštine Boljevac

Ekspertski tim preduzeća Aurora green započeo je reviziju Lokalnog plana upravljanja komunalnim otpadom opštine Boljevac za period 2011-2021. godina i izradu Katastra divljih deponija (smetlišta) opštine Boljevac. Ove aktivnosti sprovode se u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom („Sl.glasnik RS“, br.14/16). Svrha revizije, između ostalog,...

Pročitaj više
, Aurora green učestvovala na „Kongresu studenata tehnike“

Aurora green učestvovala na „Kongresu studenata tehnike“

U periodu od 6. do 9. aprila 2017. godine na Zlatiboru održan je IV po redu „Kongres studenata tehnike“. Ova manifestacija je sakupila više od 250 studenata Elektrotehničkog, Rudarsko-geološkog, Gradjevinskog, Arhitektonskog, Mašinskog, Poljoprivrednog i Tehnološko-metalurškog fakulteta  u Beogradu, kao i Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada. Glavna tema ovogodišnjeg Kongresa studenata tehnike...

Pročitaj više

Održana obuka rukovodećeg kadra za pravilno upravljanje otpadom u kompaniji Mg Serbien doo u Baljevcu

22.03.2017. – Predstavnici Aurora Green održali su obuku rukovodećeg kadra za pravilno upravljanje otpadom u kompaniji Mg Serbien doo u Baljevcu. Aurora Green i Mg Serbien imaju iza sebe višegodišnju uspešnu saradnju na svim poljima koja se tiču zaštite životne sredine, posebno u vezi upravljanja otpadom, budući da je osnovna delatnost...

Read More
, 21.02.2017. Predata dokumentacija za ishodovanje Integrisane dozvole (IPPC dozvole) „MG SERBIEN“ d.o.o.

21.02.2017. Predata dokumentacija za ishodovanje Integrisane dozvole (IPPC dozvole) „MG SERBIEN“ d.o.o.

21.02.2017.  Predata je dokumentacija i Zahtev za izdavanje dozvole za integrisano sprečavanje i kontrolu zagađenja za  klijenta koji poseduje postrojenje za pretapanje magnezijuma  i proizvodnju ingota magnezijumovih legura, „MG SERBIEN“  d.o.o. iz Baljevca. Preduzeće Mg Serbien je uspostavilo politiku integrisanog menadžment sistema zasnovanu na savremenim tržišno orijentisanim principima, sa ciljem...

Pročitaj više
, Održana obuka o upravljanju otpadom u „MEGGLE“ d.o.o.

Održana obuka o upravljanju otpadom u „MEGGLE“ d.o.o.

Dana 17.02.2017. godine u Kragujevcu Aurora Green d.o.o. i Agencija “ECO ENERGY ENGINEERING & CONSULTING“ su, u okviru konsultantskih usluga koje pružaju „MEGGLE“ d.o.o., održali obuku o upravljanju otpadom za zaposlene. U okviru obuke prezentovane su sledeće teme: - Aktuelni propisi iz oblasti upravljanja otpadom koji direktno/indirektno utiču na poslovanje...

Pročitaj više
, Predat Lokalni ekološki akcioni plan gradske opštine Čukarica

Predat Lokalni ekološki akcioni plan gradske opštine Čukarica

Nacrt Lokalnog ekološkog akcionog plana gradske opštine Čukarica za period 2017-2023. godina, koji su izradili konsultanti preduzeća TMS CEE doo i Aurora green doo iz Beograda, predat je Opštini. Učešće u radu na izradi Nacrta aktivno su uzeli i predstavnici GO Čukarica i brojnih javnih preduzeća, ustanova i organizacija. Nacrt...

Pročitaj više