Navigacija

Prezentacija i javna rasprava Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta skladištenja EE otpada, otpadnih vozila, olovnih akumulatora, otpadnih ulja i drugih vrsta opasnog tečnog otpada kao i tretman otpadnih vozila

Prezentacija Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta skladištenja EE otpada, otpadnih vozila, olovnih akumulatora, otpadnih ulja i drugih vrsta opasnog tečnog otpada kao i tretman otpadnih vozila operatera ,,Green idea“ d.o.o. je održana dana 20.10.2017. godine u prostorijama opštine Loznica. Konsultanti ,,Aurora Green“ d.o.o. su prisutnim predstavnicima nadležnih...

Read More
, 21.09.2017. Započeta saradnja sa kompanijom „MASTERPLAST YU“ d.o.o.

21.09.2017. Započeta saradnja sa kompanijom „MASTERPLAST YU“ d.o.o.

„MASTERPLAST YU“ d.o.o. iz Subotice  je angažovao stručni tim iz „Aurora green“ d.o.o. da sprovede procenu stanja životne sredine (Environmental Due Diligence Assesment) i izradi izveštaj. Procena stanja životne sredine uklјučivala je uvid u raspoloživu dokumentaciju vezanu za zaštitu i unapređenje životne sredine, vizuelni pregled lokacija i intervjue sa pretstavnicima...

Pročitaj više

Potpisan ugovor sa JKP „3. Oktobar“ iz Bora

“Aurora Green” d.o.o. potpisala je ugovor sa javnim komunalnim preduzećem „3. Oktobar“ iz Bora o izradi Radnog plana postrojenja – nesanitarne deponije sa programom korektivnih mera i dinamikom rada postrojenja i Plana prilagođavanja postrojenja. U skladu sa članom 43 i 54. Zakona o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“ br. 36/2009,...

Read More

18.09.2017. Javna rasprava i prezentacija Studije o proceni uticaja na životnu sredinu postrojenja za rasklapanje i detoksikaciju otpadnih vozila

U prostorijama opštine Kruševac dana 13.09.2017. održana je javna rasprava i prezentacija Studije o proceni uticaja na životnu sredinu postrojenja za rasklapanje i detoksikaciju otpadnih vozila operatera ,,N.K.M Metalis“ d.o.o. Tim stručnjaka ,,Aurora Green“ prisutnim predstavnicima ministarstva zaštite životne sredine, predstavnicima opštine Kruševac i zainteresovanoj javnosti, detaljno je prezentovao postupak...

Read More

25.08.2017. Procena uticaja na životnu sredinu projekata komasacije zemljišta

Direktorka preduzeća Aurora green d.o.o. Zorica Isoski je prisustvovala obuci-radionici: „Plan zajedničkih i javnih objekata sa procenom uticaja na životnu sredinu“. Obuka je održana u Nišu, od 22.8-23.08.2017. u organizaciji Nemačke organizacije za međunerodnu saradnju (GIZ) u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Cilj obuke je upoznavanje učesnika sa...

Read More

25.07.2017. Započeta saradnja sa preduzećem METALING P.U.T. d.o.o. Smederevo

Preduzeće Aurora green d.o.o. započelo je izradu dokumentacije neophodne za ishodovanje dozvole za tretman neopasnog biorazgradivog otpada-kompostiranje za METALING P.U.T. d.o.o. iz Smedereva. Kompostiranjem neopasnog biorazgradivog otpada značajno će se smanjiti količina neopasnog netretiranog biorazgradivog otpada koji, inače, završava u kontejenerima i na komunalnim deponijama i skraćuje vek eksploatacije iste....

Read More

07.07.2017. Prezentacija studije – gondola žičara ,,Zlatibor-Tornik”

U prostorijama opštine Čajetina održana je prezentacija studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje gondole žičare ,,Zlatibor-Tornik“. Tim stručnjaka ,,Aurora Green“ prisutnim predstavnicima ministarstva Zaštite životne sredine, predstavnicima opštine Čajetina i zainteresovanoj javnosti, detaljno je prezentovao uticaj projektnog rešenja žičare, stanje životne sredine pre i posle izgradnje, kao...

Read More

Sajam CHINA SMART EXPO 2017. u Budimpešti

Predstavnici ,,Aurora Green“ bili su gosti sajma CHINA SMART EXPO 2017. u Budimpešti od 31.5-2.6.2017. Poseta je organizovana u saradnji sa kompanijom CECZ Co. Ltd i Privrednom komorom Srbije-Privredna komora Beograd. Sajam u Mađarskoj prestonici pokazao se kao dobra prilika za početak uspešne saradnje i poslovanja kako sa privrednicima iz...

Read More

01.06.2017. Započeta saradnja između ,,Aurore Green“ i ,,N.K.M Metalis“ iz Kruševca

Naše preduzeće je započelo izradu dokumentacije neophodne za dobijanje dozvole za tretman opasnog otpada- otpadnih vozila za operatera N.K.M Metalis d.o.o. iz Kruševca. Prva faza projekta obuhvata izradu Zahteva o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za postrojenje za rasklapanje i detoksikaciju otpadnih vozila i izradu Studije o proceni uticaja...

Read More

Uspešno održan seminar – Smernice za početnike u upravljanju otpadom sa primerima iz prakse

Dana 29.05.2017. godine, tim stručnjaka “Aurora green” d.o.o. u saradnji sa “Forum Media” је održao seminar ,,Smernice za početnike u upravljanju otpadom sa primerima iz prakse”. Konsultanti su polaznicima pružili konkretne odgovore na pitanja iz prakse u upravljanju otpadom i dali konkretne savete i smernice za upravljanje otpadom u skladu...

Read More