Navigacija

25.08.2017. Procena uticaja na životnu sredinu projekata komasacije zemljišta

Direktorka preduzeća Aurora green d.o.o. Zorica Isoski je prisustvovala obuci-radionici: „Plan zajedničkih i javnih objekata sa procenom uticaja na životnu sredinu“. Obuka je održana u Nišu, od 22.8-23.08.2017. u organizaciji Nemačke organizacije za međunerodnu saradnju (GIZ) u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Cilj obuke je upoznavanje učesnika sa...

Read More

25.07.2017. Započeta saradnja sa preduzećem METALING P.U.T. d.o.o. Smederevo

Preduzeće Aurora green d.o.o. započelo je izradu dokumentacije neophodne za ishodovanje dozvole za tretman neopasnog biorazgradivog otpada-kompostiranje za METALING P.U.T. d.o.o. iz Smedereva. Kompostiranjem neopasnog biorazgradivog otpada značajno će se smanjiti količina neopasnog netretiranog biorazgradivog otpada koji, inače, završava u kontejenerima i na komunalnim deponijama i skraćuje vek eksploatacije iste....

Read More

07.07.2017. Prezentacija studije – gondola žičara ,,Zlatibor-Tornik”

U prostorijama opštine Čajetina održana je prezentacija studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje gondole žičare ,,Zlatibor-Tornik“. Tim stručnjaka ,,Aurora Green“ prisutnim predstavnicima ministarstva Zaštite životne sredine, predstavnicima opštine Čajetina i zainteresovanoj javnosti, detaljno je prezentovao uticaj projektnog rešenja žičare, stanje životne sredine pre i posle izgradnje, kao...

Read More

Sajam CHINA SMART EXPO 2017. u Budimpešti

Predstavnici ,,Aurora Green“ bili su gosti sajma CHINA SMART EXPO 2017. u Budimpešti od 31.5-2.6.2017. Poseta je organizovana u saradnji sa kompanijom CECZ Co. Ltd i Privrednom komorom Srbije-Privredna komora Beograd. Sajam u Mađarskoj prestonici pokazao se kao dobra prilika za početak uspešne saradnje i poslovanja kako sa privrednicima iz...

Read More

01.06.2017. Započeta saradnja između ,,Aurore Green“ i ,,N.K.M Metalis“ iz Kruševca

Naše preduzeće je započelo izradu dokumentacije neophodne za dobijanje dozvole za tretman opasnog otpada- otpadnih vozila za operatera N.K.M Metalis d.o.o. iz Kruševca. Prva faza projekta obuhvata izradu Zahteva o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za postrojenje za rasklapanje i detoksikaciju otpadnih vozila i izradu Studije o proceni uticaja...

Read More

Uspešno održan seminar – Smernice za početnike u upravljanju otpadom sa primerima iz prakse

Dana 29.05.2017. godine, tim stručnjaka “Aurora green” d.o.o. u saradnji sa “Forum Media” је održao seminar ,,Smernice za početnike u upravljanju otpadom sa primerima iz prakse”. Konsultanti su polaznicima pružili konkretne odgovore na pitanja iz prakse u upravljanju otpadom i dali konkretne savete i smernice za upravljanje otpadom u skladu...

Read More

15.05.2017. Započeta saradnja sa ,,Mlekara Pančevo“ d.o.o.

Naši konsultanti pružaju usluge na usaglašavanju poslovanja sa zahtevima regulative u oblasti zaštite životne sredine.

Read More

06.05.2017. Zaposleni su obeležili slavu preduzeća Sveti Đorđe (Đurđevdan)

Zaposleni su dana 06.05.2017. godine  u prijatnom ambijentu u poslovnim prostorijama Aurora green obeležili slavu preduzeća „Sveti Đorđe“. Ovom  prilikom je dodeljena nagrada i pohvala za izuzetno zalaganje i predstavljanje preduzeća u predhodnoj godini zamenici direktora Jadranki Radosavljević i rukovodiocu grupe za planove Milijanu Saviću.

Read More
, Započeta revizija Lokalnog plana upravljanja komunalnim otpadom opštine Boljevac

Započeta revizija Lokalnog plana upravljanja komunalnim otpadom opštine Boljevac

Ekspertski tim preduzeća Aurora green započeo je reviziju Lokalnog plana upravljanja komunalnim otpadom opštine Boljevac za period 2011-2021. godina i izradu Katastra divljih deponija (smetlišta) opštine Boljevac. Ove aktivnosti sprovode se u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom („Sl.glasnik RS“, br.14/16). Svrha revizije, između ostalog,...

Pročitaj više
, Aurora green učestvovala na „Kongresu studenata tehnike“

Aurora green učestvovala na „Kongresu studenata tehnike“

U periodu od 6. do 9. aprila 2017. godine na Zlatiboru održan je IV po redu „Kongres studenata tehnike“. Ova manifestacija je sakupila više od 250 studenata Elektrotehničkog, Rudarsko-geološkog, Gradjevinskog, Arhitektonskog, Mašinskog, Poljoprivrednog i Tehnološko-metalurškog fakulteta  u Beogradu, kao i Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada. Glavna tema ovogodišnjeg Kongresa studenata tehnike...

Pročitaj više