Некатегоризовано

Direktorka našeg preduzeća učestvovala u panel diskusiji „Svaki dan je dan planete Zemlje“

Na Fakultetu političkih nauka u  Beogradu,  dana 28.04.2017. godine održana je panel diskusija na temu „Svaki dan je dan planete Zemlje“. U diskusiji su učestvovali: doc.dr Mladen Đurić sa katedre za Menadžment kvaliteta i standardizaciju (Fakultet organizacionih nauka), MA Marko Vujić sa Fakulteta političkih nauka i direktorka preduzeća „Aurora green“...

Read More
, Objavljen Nacrt Programa zaštite životne sredine opštine Trstenik

Objavljen Nacrt Programa zaštite životne sredine opštine Trstenik

Nacrt Programa zaštite životne sredine opštine Trstenik za period 2017-2021. godina je objavljen na sajtu opštinske Kancelarije za lokalno-ekonomski razvoj u cilju javnog uvida. Nacrt Programa su uradili konsultanti Aurora green u saradnji sa lokalnom samoupravom i članovima radne grupe, sastavljene od predstavnika zainteresovanih strana iz lokalne zajednice. Izradom Programa...

Pročitaj više

17.09.2013. – Započeta saradnja sa preduzećem „Inter-Mehanika“ d.o.o.

Preduzeću za popravku, remont i održavanje železničkih vozila „Inter-Mehanika“ d.o.o. iz Smedereva u budućem periodu ćemo pružati konsultantske usluge iz oblasti zaštite životne sredine.

Read More

12.09.2013. – Potpisan ugovor sa „Printman“ d.o.o. za pružanje usluga savetnika za hemikalije

Naše preduzeće će u budućem periodu pružati usluge savetnika za hemikalije preduzeću za uvoz i distribuciju grafičkih repromaterijala „Printman“ d.o.o. Beograd.  

Read More

Saradnja iz oblasti upravljanja hemikalijama uspostavljena sa Fertex d.o.o.

Aurora green d.o.o. i  Fertex d.o.o.   dogovorili  su  pružanje konsultantskih usluga savetnika za hemikalije u smislu nadgledanja usaglašenosti poslovanja preduzeća Fertex d.o.o. sa  regulativom iz oblasti upravljanja hemikalijama.

Read More
, Plan upravljanja otpadom – Tipografik Plus d.o.o. Beograd

Plan upravljanja otpadom – Tipografik Plus d.o.o. Beograd

Štamparija TIPOGRAFIK PLUS d.o.o. Beograd je sa Aurora Green d.o.o. potpisala Ugovor o pružanju konsultantskih usluga na izradi Plana upravljanja otpadom.

Pročitaj više
, 14.03.2012. Plan upravljanja otpadom  Auto kuća Luka,  Zemun

14.03.2012. Plan upravljanja otpadom Auto kuća Luka, Zemun

14.03.2012. godine naše preduzeće je počelo izradu Plana upravljanja otpadom za „Auto kuću Luka“ d.o.o. u Zemunu.

Pročitaj više
, Velefarm a.d – Potpisivanje aneksa ugovora

Velefarm a.d – Potpisivanje aneksa ugovora

15.11.2011. potpisan je aneks ugovora o izradi plana upravljanja otpadom sa Velefarm a.d. Holding Kompanijom.

Pročitaj više

Politika integrisanog sistema menadžmenta

Usvojena je Pplitika integrisanog sistema menadžmenta koju možete preuzeti ovde: POLITIKA INTEGRISANOG SISTEMA MENADŽMENTA

Read More