Novosti

Aktuelne novosti

, 14.9.2018. – Održana javna rasprava o Studiji procene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje stambeno-poslovnog kompleksa „K-District“

14.9.2018. – Održana javna rasprava o Studiji procene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje stambeno-poslovnog kompleksa „K-District“

U prostorijama beogradske opštine Stari Grad dana 14.9.2018. godine održana je javna rasprava i prezentacija Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje stambeno-poslovnog kompleksa K-District na mestu bivše tekstilne industrije „Beko“ na k.p. broj 54/2, 54/17 i 54/18 KO Stari Grad. Tim stručnjaka „Aurora Green“ d.o.o. prisutnim...

Pročitaj više
, 10.9.2018. – Predat izveštaj o spremnosti operatera AD „Neoplanta“ za dobijanje integrisane (IPPC) dozvole i izveštaj o analizi rezultata merenja parametara životne sredine i usklađenosti sa propisima

10.9.2018. – Predat izveštaj o spremnosti operatera AD „Neoplanta“ za dobijanje integrisane (IPPC) dozvole i izveštaj o analizi rezultata merenja parametara životne sredine i usklađenosti sa propisima

Stručni tim Aurora green d.o.o. u saradnji sa sa preduzećem TMS CEE d.o.o. je izvršio procenu spremnosti operatera AD „Neoplanta“ – fabrike mesa iz Novog Sada za dobijanje integrisane (IPPC) dozvole. Cilj procene je bila ocena dokumentacije kojom operater raspolaže u odnosu na zakonom propisanu dokumentaciju koja je neophodna za...

Pročitaj više
, 3.9.2018. – Održana javna rasprava o Studiji procene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje ski-lifta „Bandera“ na lokalitetu Tornik u parku prirode „Zlatibor“

3.9.2018. – Održana javna rasprava o Studiji procene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje ski-lifta „Bandera“ na lokalitetu Tornik u parku prirode „Zlatibor“

U prostorijama opštine Čajetina dana 3.9.2018. godine održana je javna rasprava i prezentacija Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje ski-lifta „Bandera“ na lokalitetu Tornik u parku prirode „Zlatibor“. Tim stručnjaka „Aurora Green“ d.o.o. prisutnim predstavnicima opštine Čajetina i zainteresovanoj javnosti detaljno je prezentovao postupak, trenutno stanje...

Pročitaj više
, 21.8.2018. – Predata je dokumentacija za produženje vodne dozvole „Inter-Mehanika“ d.o.o.

21.8.2018. – Predata je dokumentacija za produženje vodne dozvole „Inter-Mehanika“ d.o.o.

Stručni tim Aurora Green d.o.o. izradio je potrebnu dokumentaciju za produženje vodne dozvole za preduzeće za popravku, remont i održavanje železničkih vozila „Inter-Mehanika“ d.o.o. Smederevo.

Pročitaj više

6.8.2018. – Potpisan je ugovor sa J.P. „Kovinski Komunalac“

Aurora Green d.o.o. potpisala je ugovor sa J.P. „Kovinski Komunalac“ za izradu: -          Akcionog plana za postepeno dostizanje graničnih vrednosti emisije zagađujućih materija u vode i -          Plana upravljanja otpadom.            Osnovna delatnost J.P. „Kovinski Komunalac“ je deponovanje i iznošenje smeća na prostoru opštine Kovin.

Read More
, 31.7.2018. – Potpisan ugovor sa Agencijom za upravljanje lukama o izradi „Studije o utvrđivanju poslovne politike Agencije za upravljanje lukama u oblasti upravljanja otpadom na plovnim rekama u Republici Srbiji i pružanju konsultantskih usluga“

31.7.2018. – Potpisan ugovor sa Agencijom za upravljanje lukama o izradi „Studije o utvrđivanju poslovne politike Agencije za upravljanje lukama u oblasti upravljanja otpadom na plovnim rekama u Republici Srbiji i pružanju konsultantskih usluga“

Za ekonomski, ekološki i društveno održiv razvoj rečnog saobraćaja u RS, neophodno je obezbediti efikasno upravljanje svim tokovima otpada koji se generišu u procesu obavljanja privrednih i drugih aktivnosti na plovnim putevima, to jest koji imaju direktan uticaj na odvijanje bezbednog, ekološki održivog i ekonomski konkurentnog rečnog saobraćaja. U cilju...

Pročitaj više
, Modelovanje i procena rizika od udesa sa TNG na stanici za snabdevanje gorivom „BORČA“ EKO – SERBIA

Modelovanje i procena rizika od udesa sa TNG na stanici za snabdevanje gorivom „BORČA“ EKO – SERBIA

Stučni tim Aurora green d.o.o je u skladu sa pozivom Sekretarijata za zaštitu životne sredine grada Beograda za dopunu zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu izvedenog projekta dogradnje stanice za snabdevanje gorivom izradio  Modelovanje i procenu rizika od udesa sa TNG na stanici za...

Pročitaj više
, Dobijena saglasnost na Plan kvaliteta vazduha za grad Smederevo (PKV)

Dobijena saglasnost na Plan kvaliteta vazduha za grad Smederevo (PKV)

Teritorija grada Smedereva je u skladu sa članom 3. stav 1. tačka 2. Uredbe o određivanju zona  i aglomeracija („Sl. glasnik RS“, br. 58/2011 i 98/2012) određena kao zona „Srbija“. Članom 31. Zakona o zaštiti vazduha  („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009 i 10/2013) propisano je da u zonama i aglomeracijama...

Pročitaj više
, 06.05.2018. Zaposleni su obeležili slavu preduzeća Sveti Đorđe (Đurđevdan)

06.05.2018. Zaposleni su obeležili slavu preduzeća Sveti Đorđe (Đurđevdan)

Tradicionalno, zaposleni su kolektivno u poslovnim prostorijama preduzeća obeležili slavu preduzeća „Sveti Đorđe“. Uz prijatnu atmosferu direktorka Zorica Isoski dodelila je ovogodišnje zahvalnice i nagrade Mariji Zdravković za izuzetno zalaganje, predstavljanje preduzeća i kancelarijsko poslovanje u prethodnoj godini i Petru Stanojeviću za izuzetno zalaganje i predstavljanje preduzeća u prethodnoj godini.

Pročitaj više
, Obuka zaposlenih za preventivno delovanje i reagovanje u udesnim situacijama u preduzeću VML d.o.o. u skladu sa Planom zaštite od udesa i Izveštajem o bezbednosti

Obuka zaposlenih za preventivno delovanje i reagovanje u udesnim situacijama u preduzeću VML d.o.o. u skladu sa Planom zaštite od udesa i Izveštajem o bezbednosti

Dana 26.04.2018. godine u Beogradu u prostorijama „VML“ d.o.o.  u Jakovu, konsultanti Aurora green d.o.o, Jadranka Radosavljević i Milijan Savić, održali su zaposlenima obuku: „Za preventivno delovanje i reagovanje u udesnim situacijama u preduzeću VML d.o.o. u skladu sa Planom zaštite od udesa i Izveštajem o bezbednosti“. Specifični cilj obuke...

Pročitaj više