Novosti | Aurora Green - Part 2

Novosti

Aktuelne novosti

06.02.2018. Održana prezentacija i javna rasprava Studije o proceni uticaja na životnu sredinu investitora „ONDAPLAST BALKAN PROPERTY“ d.o.o.

Dana 02.02.2018. u prostorijama gradske kuće u Subotici održana je prezentacija Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije i promene namene postojećeg poslovnog objekta u pogon za proizvodnju ostalih proizvoda od plastike, na kp 14729/1, KO Novi Grad u Subotici, investitora „ONDAPLAST BALKAN PROPERTY“ d.o.o. Stručni tim Aurora...

Read More
, Srećne Novogodišnje i Božićne praznike želi vam „AURORA GREEN“

Srećne Novogodišnje i Božićne praznike želi vam „AURORA GREEN“

Svim klijentima, poslovnim partnerima i saradnicima želimo srećne Novogodišnje i Božićne praznike!

Pročitaj više

Održana javna rasprava i odbrana Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta hale za mehanički tretman papirnog otpada Nosioca projekta „Tehnopapir“ d.o.o.

Predstavnicima nadležnog organa i članovima tehničke komisije stručni tim ,,Aurora Green“ d.o.o. je dana 11.12.2017. godine u prostorijama Službe za zaštitu životne sredine i održivi razvoj detaljno prezentovao postupak mehaničkog tretmana – presovanja neopasnog otpada. Tom prilikom dat je prikaz trenutnog stanja životne sredine na užoj i široj lokaciji, uticaj...

Read More
, Konsultanti Aurora green prisustvovali međunarodnom sajmu ECOMONDO u Riminiju

Konsultanti Aurora green prisustvovali međunarodnom sajmu ECOMONDO u Riminiju

Konsultanti Aurora green d.o.o. su, na poziv konsultantske kuće iz Slovenije, MŽ Consulting & Fairs, u periodu od 7. do 10. novembra 2017. godine posetili godišnji internacionalni sajam koji se održava u Riminiju u Italiji u organizaciji Rimini Fiera S.p.A.   ECOMONDO/KEY ENERGY je veliki međunarodni stručni sajam fokusiran na...

Pročitaj više

Prezentacija i javna rasprava Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta skladištenja EE otpada, otpadnih vozila, olovnih akumulatora, otpadnih ulja i drugih vrsta opasnog tečnog otpada kao i tretman otpadnih vozila

Prezentacija Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta skladištenja EE otpada, otpadnih vozila, olovnih akumulatora, otpadnih ulja i drugih vrsta opasnog tečnog otpada kao i tretman otpadnih vozila operatera ,,Green idea“ d.o.o. je održana dana 20.10.2017. godine u prostorijama opštine Loznica. Konsultanti ,,Aurora Green“ d.o.o. su prisutnim predstavnicima nadležnih...

Read More
, 21.09.2017. Započeta saradnja sa kompanijom „MASTERPLAST YU“ d.o.o.

21.09.2017. Započeta saradnja sa kompanijom „MASTERPLAST YU“ d.o.o.

„MASTERPLAST YU“ d.o.o. iz Subotice  je angažovao stručni tim iz „Aurora green“ d.o.o. da sprovede procenu stanja životne sredine (Environmental Due Diligence Assesment) i izradi izveštaj. Procena stanja životne sredine uklјučivala je uvid u raspoloživu dokumentaciju vezanu za zaštitu i unapređenje životne sredine, vizuelni pregled lokacija i intervjue sa pretstavnicima...

Pročitaj više

Potpisan ugovor sa JKP „3. Oktobar“ iz Bora

“Aurora Green” d.o.o. potpisala je ugovor sa javnim komunalnim preduzećem „3. Oktobar“ iz Bora o izradi Radnog plana postrojenja – nesanitarne deponije sa programom korektivnih mera i dinamikom rada postrojenja i Plana prilagođavanja postrojenja. U skladu sa članom 43 i 54. Zakona o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“ br. 36/2009,...

Read More

18.09.2017. Javna rasprava i prezentacija Studije o proceni uticaja na životnu sredinu postrojenja za rasklapanje i detoksikaciju otpadnih vozila

U prostorijama opštine Kruševac dana 13.09.2017. održana je javna rasprava i prezentacija Studije o proceni uticaja na životnu sredinu postrojenja za rasklapanje i detoksikaciju otpadnih vozila operatera ,,N.K.M Metalis“ d.o.o. Tim stručnjaka ,,Aurora Green“ prisutnim predstavnicima ministarstva zaštite životne sredine, predstavnicima opštine Kruševac i zainteresovanoj javnosti, detaljno je prezentovao postupak...

Read More

25.08.2017. Procena uticaja na životnu sredinu projekata komasacije zemljišta

Direktorka preduzeća Aurora green d.o.o. Zorica Isoski je prisustvovala obuci-radionici: „Plan zajedničkih i javnih objekata sa procenom uticaja na životnu sredinu“. Obuka je održana u Nišu, od 22.8-23.08.2017. u organizaciji Nemačke organizacije za međunerodnu saradnju (GIZ) u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Cilj obuke je upoznavanje učesnika sa...

Read More

25.07.2017. Započeta saradnja sa preduzećem METALING P.U.T. d.o.o. Smederevo

Preduzeće Aurora green d.o.o. započelo je izradu dokumentacije neophodne za ishodovanje dozvole za tretman neopasnog biorazgradivog otpada-kompostiranje za METALING P.U.T. d.o.o. iz Smedereva. Kompostiranjem neopasnog biorazgradivog otpada značajno će se smanjiti količina neopasnog netretiranog biorazgradivog otpada koji, inače, završava u kontejenerima i na komunalnim deponijama i skraćuje vek eksploatacije iste....

Read More