Novosti

Aktuelne novosti

6.8.2018. – Potpisan je ugovor sa J.P. „Kovinski Komunalac“

Aurora Green d.o.o. potpisala je ugovor sa J.P. „Kovinski Komunalac“ za izradu: -          Akcionog plana za postepeno dostizanje graničnih vrednosti emisije zagađujućih materija u vode i -          Plana upravljanja otpadom.            Osnovna delatnost J.P. „Kovinski Komunalac“ je deponovanje i iznošenje smeća na prostoru opštine Kovin.

Read More
, 31.7.2018. – Potpisan ugovor sa Agencijom za upravljanje lukama o izradi „Studije o utvrđivanju poslovne politike Agencije za upravljanje lukama u oblasti upravljanja otpadom na plovnim rekama u Republici Srbiji i pružanju konsultantskih usluga“

31.7.2018. – Potpisan ugovor sa Agencijom za upravljanje lukama o izradi „Studije o utvrđivanju poslovne politike Agencije za upravljanje lukama u oblasti upravljanja otpadom na plovnim rekama u Republici Srbiji i pružanju konsultantskih usluga“

Za ekonomski, ekološki i društveno održiv razvoj rečnog saobraćaja u RS, neophodno je obezbediti efikasno upravljanje svim tokovima otpada koji se generišu u procesu obavljanja privrednih i drugih aktivnosti na plovnim putevima, to jest koji imaju direktan uticaj na odvijanje bezbednog, ekološki održivog i ekonomski konkurentnog rečnog saobraćaja. U cilju...

Pročitaj više
, Modelovanje i procena rizika od udesa sa TNG na stanici za snabdevanje gorivom „BORČA“ EKO – SERBIA

Modelovanje i procena rizika od udesa sa TNG na stanici za snabdevanje gorivom „BORČA“ EKO – SERBIA

Stučni tim Aurora green d.o.o je u skladu sa pozivom Sekretarijata za zaštitu životne sredine grada Beograda za dopunu zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu izvedenog projekta dogradnje stanice za snabdevanje gorivom izradio  Modelovanje i procenu rizika od udesa sa TNG na stanici za...

Pročitaj više
, Dobijena saglasnost na Plan kvaliteta vazduha za grad Smederevo (PKV)

Dobijena saglasnost na Plan kvaliteta vazduha za grad Smederevo (PKV)

Teritorija grada Smedereva je u skladu sa članom 3. stav 1. tačka 2. Uredbe o određivanju zona  i aglomeracija („Sl. glasnik RS“, br. 58/2011 i 98/2012) određena kao zona „Srbija“. Članom 31. Zakona o zaštiti vazduha  („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009 i 10/2013) propisano je da u zonama i aglomeracijama...

Pročitaj više
, 06.05.2018. Zaposleni su obeležili slavu preduzeća Sveti Đorđe (Đurđevdan)

06.05.2018. Zaposleni su obeležili slavu preduzeća Sveti Đorđe (Đurđevdan)

Tradicionalno, zaposleni su kolektivno u poslovnim prostorijama preduzeća obeležili slavu preduzeća „Sveti Đorđe“. Uz prijatnu atmosferu direktorka Zorica Isoski dodelila je ovogodišnje zahvalnice i nagrade Mariji Zdravković za izuzetno zalaganje, predstavljanje preduzeća i kancelarijsko poslovanje u prethodnoj godini i Petru Stanojeviću za izuzetno zalaganje i predstavljanje preduzeća u prethodnoj godini.

Pročitaj više
, Obuka zaposlenih za preventivno delovanje i reagovanje u udesnim situacijama u preduzeću VML d.o.o. u skladu sa Planom zaštite od udesa i Izveštajem o bezbednosti

Obuka zaposlenih za preventivno delovanje i reagovanje u udesnim situacijama u preduzeću VML d.o.o. u skladu sa Planom zaštite od udesa i Izveštajem o bezbednosti

Dana 26.04.2018. godine u Beogradu u prostorijama „VML“ d.o.o.  u Jakovu, konsultanti Aurora green d.o.o, Jadranka Radosavljević i Milijan Savić, održali su zaposlenima obuku: „Za preventivno delovanje i reagovanje u udesnim situacijama u preduzeću VML d.o.o. u skladu sa Planom zaštite od udesa i Izveštajem o bezbednosti“. Specifični cilj obuke...

Pročitaj više

Započeta saradnja sa preduzećem „MASTER FRIGO“ d.o.o.

Aurora green d.o.o. je u okviru konsultantskih usluga koje pruža preduzeću „MASTER FRIGO“ d.o.o. za članice firme pomenutog preduzeća izradila: Akcioni plan za postepeno dostizanje graničnih vrednosti emisije zagađujućih materija u vode za postrojenje za proizvodnju mleka i mlečnih proizvoda mlekare „MASTER MILK“ d.o.o. iz Blaca i Akcioni plan za...

Read More
, 12-13.04.2018. Uspešno održana obuka „Upoznavanje sa regulativom iz oblasti zaštite od hemijskog udesa i upoznavanje sa obavezama seveso operatera“

12-13.04.2018. Uspešno održana obuka „Upoznavanje sa regulativom iz oblasti zaštite od hemijskog udesa i upoznavanje sa obavezama seveso operatera“

Naš tim stručnjaka je u saradnji sa Forum Media, za potrebe preduzeća Tigar Tyres d.o.o. u poslovnim prostorijama klijenta u Pirotu, uspešno održao dvodnevnu obuku: „Upoznavanje sa regulativom iz oblasti zaštite od hemijskog udesa i upoznavanje sa obavezama seveso operatera“. Na obuci je polaznicima prezentovana regulativa iz oblasti zaštite od hemijskog udesa...

Pročitaj više
, 30.03.2018. Održana prezentacija Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije postrojenja za pripremu vode za piće “CARINA”

30.03.2018. Održana prezentacija Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije postrojenja za pripremu vode za piće “CARINA”

U prostorijama opštine Sokobanja dana 30.03.2018. održana je javna rasprava i prezentacija Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije postrojenja za pripremu vode za piće “CARINA”, na kp 3541/1 KO Sokobanja u Sokobanji. Tim stručnjaka ,,Aurora Green“ d.o.o. prisutnim predstavnicima opštine Sokobanja i zainteresovanoj javnosti detaljno je prezentovao...

Pročitaj više

Aurora green tradcionalno učesnik Kongresa studenata tehnike

„Potencijal savremenih informacionih tehnologija“ bio je centralna tema ovogodišnjeg, petog po redu, Kongresa studenata tehnike, koji je održan od 15. do 18. marta na Zlatiboru. Na ovu temu bilo je održano 15 predavanja predavača različitih profila i struka koji su bili raspoloženi da svoje znanje i iskustvo podele sa budućim...

Read More