Novosti

Aktuelne novosti

Započeta saradnja sa preduzećem „MASTER FRIGO“ d.o.o.

Aurora green d.o.o. je u okviru konsultantskih usluga koje pruža preduzeću „MASTER FRIGO“ d.o.o. za članice firme pomenutog preduzeća izradila: Akcioni plan za postepeno dostizanje graničnih vrednosti emisije zagađujućih materija u vode za postrojenje za proizvodnju mleka i mlečnih proizvoda mlekare „MASTER MILK“ d.o.o. iz Blaca i Akcioni plan za...

Read More
, 12-13.04.2018. Uspešno održana obuka „Upoznavanje sa regulativom iz oblasti zaštite od hemijskog udesa i upoznavanje sa obavezama seveso operatera“

12-13.04.2018. Uspešno održana obuka „Upoznavanje sa regulativom iz oblasti zaštite od hemijskog udesa i upoznavanje sa obavezama seveso operatera“

Naš tim stručnjaka je u saradnji sa Forum Media, za potrebe preduzeća Tigar Tyres d.o.o. u poslovnim prostorijama klijenta u Pirotu, uspešno održao dvodnevnu obuku: „Upoznavanje sa regulativom iz oblasti zaštite od hemijskog udesa i upoznavanje sa obavezama seveso operatera“. Na obuci je polaznicima prezentovana regulativa iz oblasti zaštite od hemijskog udesa...

Pročitaj više
, 30.03.2018. Održana prezentacija Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije postrojenja za pripremu vode za piće “CARINA”

30.03.2018. Održana prezentacija Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije postrojenja za pripremu vode za piće “CARINA”

U prostorijama opštine Sokobanja dana 30.03.2018. održana je javna rasprava i prezentacija Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije postrojenja za pripremu vode za piće “CARINA”, na kp 3541/1 KO Sokobanja u Sokobanji. Tim stručnjaka ,,Aurora Green“ d.o.o. prisutnim predstavnicima opštine Sokobanja i zainteresovanoj javnosti detaljno je prezentovao...

Pročitaj više

Aurora green tradcionalno učesnik Kongresa studenata tehnike

„Potencijal savremenih informacionih tehnologija“ bio je centralna tema ovogodišnjeg, petog po redu, Kongresa studenata tehnike, koji je održan od 15. do 18. marta na Zlatiboru. Na ovu temu bilo je održano 15 predavanja predavača različitih profila i struka koji su bili raspoloženi da svoje znanje i iskustvo podele sa budućim...

Read More
, 16.03.2018 – Održana javna rasprava i prezentacija Izveštaja o bezbednosti operatera T-nafta trgovina d.o.o.

16.03.2018 – Održana javna rasprava i prezentacija Izveštaja o bezbednosti operatera T-nafta trgovina d.o.o.

Dana 16.03.2018. u prostorijama opštine Kovačica konsultanti „Aurora green“ d.o.o. zajedno sa predstavnicima operatera T-nafta trgovina d.o.o. su održali javnu prezentaciju Izveštaja o bezbednosti kompleksa skladišta TNG u Kovačici.

Pročitaj više

OBAVEŠTENJE! BLIŽI SE ROK ZA DOSTAVU IZVEŠTAJA ZA NRIZ I LRIZ

Obaveštavamo sve zainteresovane da za Vas pružamo usluge registracije i prijave za nacionalni i lokalni registar izvora zagađivanja, kao i izradu: -  Godišnjeg izveštaja o bilansima emisija zagađujućih materija u vodu, vazduh i zemljište u skladu sa Pravilnikom o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja kao i metodologiji...

Read More

06.02.2018. Održana prezentacija i javna rasprava Studije o proceni uticaja na životnu sredinu investitora „ONDAPLAST BALKAN PROPERTY“ d.o.o.

Dana 02.02.2018. u prostorijama gradske kuće u Subotici održana je prezentacija Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije i promene namene postojećeg poslovnog objekta u pogon za proizvodnju ostalih proizvoda od plastike, na kp 14729/1, KO Novi Grad u Subotici, investitora „ONDAPLAST BALKAN PROPERTY“ d.o.o. Stručni tim Aurora...

Read More
, Srećne Novogodišnje i Božićne praznike želi vam „AURORA GREEN“

Srećne Novogodišnje i Božićne praznike želi vam „AURORA GREEN“

Svim klijentima, poslovnim partnerima i saradnicima želimo srećne Novogodišnje i Božićne praznike!

Pročitaj više

Održana javna rasprava i odbrana Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta hale za mehanički tretman papirnog otpada Nosioca projekta „Tehnopapir“ d.o.o.

Predstavnicima nadležnog organa i članovima tehničke komisije stručni tim ,,Aurora Green“ d.o.o. je dana 11.12.2017. godine u prostorijama Službe za zaštitu životne sredine i održivi razvoj detaljno prezentovao postupak mehaničkog tretmana – presovanja neopasnog otpada. Tom prilikom dat je prikaz trenutnog stanja životne sredine na užoj i široj lokaciji, uticaj...

Read More
, Konsultanti Aurora green prisustvovali međunarodnom sajmu ECOMONDO u Riminiju

Konsultanti Aurora green prisustvovali međunarodnom sajmu ECOMONDO u Riminiju

Konsultanti Aurora green d.o.o. su, na poziv konsultantske kuće iz Slovenije, MŽ Consulting & Fairs, u periodu od 7. do 10. novembra 2017. godine posetili godišnji internacionalni sajam koji se održava u Riminiju u Italiji u organizaciji Rimini Fiera S.p.A.   ECOMONDO/KEY ENERGY je veliki međunarodni stručni sajam fokusiran na...

Pročitaj više