Novosti

Aktuelne novosti

Naš klijent VML d.o.o. dobio saglasnost na Izveštaj o bezbednosti i Plan zaštite od udesa

Dobijena je saglasnost od strane nadležnog ministarstva na Izveštaj o bezbednosti i Plan zaštite od udesa za VML- skladište naftnih derivata u Jakovu, Beograd, koje je izradio stručni tima Aurora green.

Read More
, Naš klijent MG Serbien d.o.o. dobio je saglasnost na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu

Naš klijent MG Serbien d.o.o. dobio je saglasnost na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu

Rešenjem Ministarstva poljoprivrede i zaštite žđivotne sredine dobijena je saglasnost na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu projekta postrojenja za tretman opadne livačke šljake i mulja nastalog taloženjem otpadne vode iz procesa pranja livačkih lonaca i sistema za prečišćavanje otpadnih gasova – skrubera , koju je izradio...

Pročitaj više

Uspešno održana obuka za lica angažovana na poslovima zaštite životne sredine

U prijatnom ambijentu Hotela IN u Beogradu naš tim stručnjaka je u saradnji sa Forum Media, uspešno održao jedinstvenu  trodnevnu obuku za lica angažovana na poslovima zaštite životne sredine. Na obuci su prezentovane obaveze preduzeća  u skladu sa aktuelnom regulativom iz oblasti zaštite životne sredine (zaštite vazduha, buke, jonizujućeg i nejonizujućeg...

Read More
, Naš klijent Hipol a.d. Odžaci dobio saglasnost na Izveštaj o bezbednosti i Plan zaštite od udesa

Naš klijent Hipol a.d. Odžaci dobio saglasnost na Izveštaj o bezbednosti i Plan zaštite od udesa

Dobijena je saglasnost od strane nadležnog organa na Izveštaj o bezbednosti i Plan zaštite od udesa koje je, uz pomoć konsultanata Aurora green, izradio Hipol a.d. Odžaci.    

Pročitaj više

*NOVO: Posebno pripremljena obuka za lica angažovana na poslovima zaštite životne sredine!

U skladu sa regulativom Republike Srbije u oblasti zaštite životne sredine, kao lice koje se bavi poslovima zaštite životne sredine dužni ste da u svojoj kompaniji obezbedite ispravno sprovođenje brojnih propisa o zaštiti životne sredine, upotrebu proizvoda, tehnologija i primenu dobre prakse koji manje ugrožavaju životnu sredinu, preduzimanje odgovarajućih mera...

Read More
, Februarsko izdanje Priručnika za upravljanje otpadom

Februarsko izdanje Priručnika za upravljanje otpadom

Stručni tim Aurora green d.o.o., na čelu sa direktorkom Zoricom Isoski angažovan je na izradi novog februarskog izdanja Priručnika za upravljanje otpadom, čiji je izdavač Forum Media d.o.o. U skladu sa Pravilnikom o izmenama i dopunama pravilnika o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja sa uputstvom za njegovo popunjavanje („Službeni...

Pročitaj više

Prijava i dostavljanje Godišnjih izveštaja o ambalaži i ambalažnom otpadu (AAO1)

Poštovani želimo da Vas podsetimo da su u skladu sa Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009) proizvođač, uvoznik, paker/punilac i isporučilac za ambalažu koju stavlja u promet, krajnji korisnik i operater dužni da dostave Agenciji za zaštitu životne sredine Izveštaj o upravljanju ambalažom i ambalažnim...

Read More

Dostavljanje Godišnjih izveštaja o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada (PTP2)

Poštovani želimo da Vas podsetimo da  ste u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“ br. 36/2009 i 88/2010) i Uredbom o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjem izveštaju, načinu i rokovima dostavljanja...

Read More

Obaveštenje! Počela je prijava i dostavljanje Godišnjih izveštaja o otpadu

Poštovani želimo da Vas podsetimo da su zakonske obaveze svih operatera koji se bave upravljanjem otpadom da redovno vode Dnevne evidencije o otpadu i da najkasnije do 31. marta dostave Agenciji za zaštitu životne sredine  Godišnji izveštaj o otpadu: - Godišnji izveštaj o otpadu proizvođača otpada (GIO 1) - Godišnji...

Read More
, SREĆNI NOVOGODIŠNJI I BOŽIĆNI PRAZNICI!

SREĆNI NOVOGODIŠNJI I BOŽIĆNI PRAZNICI!

Svojim klijentima, poslovnim saradnicima i prijateljima Aurora green želi srećne Novogodišnje i Božićne praznike i puno uspeha u Novoj 2016. godini!

Pročitaj više