Novosti

Aktuelne novosti

, Naš klijent Hipol a.d. Odžaci dobio saglasnost na Izveštaj o bezbednosti i Plan zaštite od udesa

Naš klijent Hipol a.d. Odžaci dobio saglasnost na Izveštaj o bezbednosti i Plan zaštite od udesa

Dobijena je saglasnost od strane nadležnog organa na Izveštaj o bezbednosti i Plan zaštite od udesa koje je, uz pomoć konsultanata Aurora green, izradio Hipol a.d. Odžaci.    

Pročitaj više

*NOVO: Posebno pripremljena obuka za lica angažovana na poslovima zaštite životne sredine!

U skladu sa regulativom Republike Srbije u oblasti zaštite životne sredine, kao lice koje se bavi poslovima zaštite životne sredine dužni ste da u svojoj kompaniji obezbedite ispravno sprovođenje brojnih propisa o zaštiti životne sredine, upotrebu proizvoda, tehnologija i primenu dobre prakse koji manje ugrožavaju životnu sredinu, preduzimanje odgovarajućih mera...

Read More
, Februarsko izdanje Priručnika za upravljanje otpadom

Februarsko izdanje Priručnika za upravljanje otpadom

Stručni tim Aurora green d.o.o., na čelu sa direktorkom Zoricom Isoski angažovan je na izradi novog februarskog izdanja Priručnika za upravljanje otpadom, čiji je izdavač Forum Media d.o.o. U skladu sa Pravilnikom o izmenama i dopunama pravilnika o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja sa uputstvom za njegovo popunjavanje („Službeni...

Pročitaj više

Prijava i dostavljanje Godišnjih izveštaja o ambalaži i ambalažnom otpadu (AAO1)

Poštovani želimo da Vas podsetimo da su u skladu sa Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009) proizvođač, uvoznik, paker/punilac i isporučilac za ambalažu koju stavlja u promet, krajnji korisnik i operater dužni da dostave Agenciji za zaštitu životne sredine Izveštaj o upravljanju ambalažom i ambalažnim...

Read More

Dostavljanje Godišnjih izveštaja o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada (PTP2)

Poštovani želimo da Vas podsetimo da  ste u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“ br. 36/2009 i 88/2010) i Uredbom o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjem izveštaju, načinu i rokovima dostavljanja...

Read More

Obaveštenje! Počela je prijava i dostavljanje Godišnjih izveštaja o otpadu

Poštovani želimo da Vas podsetimo da su zakonske obaveze svih operatera koji se bave upravljanjem otpadom da redovno vode Dnevne evidencije o otpadu i da najkasnije do 31. marta dostave Agenciji za zaštitu životne sredine  Godišnji izveštaj o otpadu: - Godišnji izveštaj o otpadu proizvođača otpada (GIO 1) - Godišnji...

Read More
, SREĆNI NOVOGODIŠNJI I BOŽIĆNI PRAZNICI!

SREĆNI NOVOGODIŠNJI I BOŽIĆNI PRAZNICI!

Svojim klijentima, poslovnim saradnicima i prijateljima Aurora green želi srećne Novogodišnje i Božićne praznike i puno uspeha u Novoj 2016. godini!

Pročitaj više

24.12.2015 – Predata Studija o količinama, kvalitetu i tretmanu industrijskih otpadnih voda u opštini Trstenik

U cilju pravilnog dimenzionisanja budućeg gradskog postrojenja za tretman komunalnih otpadnih voda, opština Trstenik je angažovala preduzeće Aurora green za izradu Studije o količinama, kvalitetu i tretmanu industrijskih otpadnih voda u opštini Trstenik. Konsultanti Aurora green su, u pratnji predstavnika opštinske uprave Trstenik, posetili zagađivače sa uže i šire teritorije...

Read More

Stručni tim Aurora green d.o.o. učestvovao je na izradi unapređenog, novebarskog izdanja Priručnika za upravljanje otpadom

Stručni tim Aurora green d.o.o., na čelu sa direktorkom Zoricom Isoski učestvovao je na izradi unapređenog, novebarskog izdanja Priručnika za upravljanje otpadom,  izdatog od strane preduzeća Forum Media d.o.o. Beograd. KLJUČNE TEME IZ PRIRUČNIKA: Upravljanje otpadom i ambalažnim otpadom AKTUELNO: Očekivane izmene i dopune Zakona o upravljanju otpadom Organizovanje upravljanja otpadom...

Read More
, Obuka o vođenju dnevne evidencije – DEO6 i dostavljanju godišnjih izveštaja o otpadu – GIO6 sakupljača i drugih vlasnika otpada

Obuka o vođenju dnevne evidencije – DEO6 i dostavljanju godišnjih izveštaja o otpadu – GIO6 sakupljača i drugih vlasnika otpada

TMS Akademija u saradnji sa Aurora GREEN d.o.o., u Beogradu 02.12.2015. organizuje Obuku o vođenju dnevne evidencije i dostavljanju godišnjih izveštaja o otpadu sakupljača i drugih vlasnika otpada. Kako biste izbegli plaćanje kazni i lakše ispunili zakonske obaveze, pozivamo vas da prisustvujete ovoj obuci koju će održati predavači sa velikim iskustvom...

Pročitaj više