Reference

U sklopu statusne promene odvajanja uz osnivanje, iz imovine Društva deljenika- Victoria consulting d.o.o. prenosi se deo imovine, zajedno sa delom pripadajućih obaveza u svojinu Društvu- Aurora green d.o.o. Imovina (prava i obaveze) koja su ovim putem preneta podrazumevaju i Reference za sve projekte koji su završeni ili započeti pre razdvajanja.

PROCENE UTICAJA PROJEKATA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA INVESTITORE

– Izrada Studija procene uticaja i konsultantske usluge –

 • „YUGOROSGAZ“ a.d. Beograd;
 • „EPS Rudarski basen Kolubara“ d.o.o. (Površinski kopovi „Kolubara“) Baroševac;
 •  „LAFARGE BETON“ d.o.o. Beograd-Zemun;
 • „XELLA SRBIJA“ d.o.o. Lazarevac
 • JKP „KOMRAD“ Vranje;
 • „NAFTA“ a.d. Smederevo;
 •  „PETROL LPG“ d.o.o. Beograd
 •  „VML“ d.o.o. Surčin;
 • „MB Gas Oil“ d.o.o. Beograd; 
 •  „AD Mlekara Pančevo“ Pančevo;
 • „US Steel Serbia-Stara Železara“ d.o.o. Smederevo;
 • „Toza Marković“ a.d. Kikinda;
 • „Potisje Kanjiža“ a.d. Kanjiža;
 •   „Nelt Co.“ d.o.o. Beograd;
 • „Ingrapomni“ d.o.o. Beograd;
 •  „Silver Lake Investment“ d.o.o. Beograd  (Grupacija Grand kafe, više projekata);
 •  „EZO Grupa“ d.o.o. Beograd;
 • TC „Merkator“ Šabac;
 • TC “Merkator“ Kruševac;
 • „Elita-cop“ d.o.o. Beograd;
 • „BIODIZEL CO“ d.o.o. Beograd
 •  „Plastika“ a.d. Nova Varoš;
 • „Pan Non Oil“ d.o.o. Bor;
 • „MIŠKO EURO PALETE“ d.o.o. Zemun;
 • „Eurofoil“ d.o.o. Bor;
 • „PET EKO RECYCLING“ d.o.o. Beograd;
 •  „Helion“ d.o.o. Čačak ;
 • „Sekundar“ d.o.o. Beograd;
 • „VHP sistem“ Beograd;
 • „Ekometal“ d.o.o. Saraorci, Smederevo;
 • „Berbek komerc“ d.o.o. Osipaonica;
 • „Sirovina Kop“ d.o.o. Beograd;
 • „Blubis“ d.o.o. Surčin;
 • „Brendoil“ d.o.o. Beograd;
 • „Ecocetes“ d.o.o. Vranje;
 • „Geosystem“ d.o.o. Beograd;
 • Građevinska radnja „Zaovljanac“ Bajina Bašta;
 • „Yubeg Co“ Zemun;
 • „Ludwig Christ & Co“ Smederevo;
 • „Agricol Farms Group“ d.o.o. Beograd;
 • „Lika sistem“ d.o.o. Beograd;
 • „Rančić“d.o.o. Starčevo, Pančevo;
 •  „Larico Plus“ d.o.o. Ruma;
 • PD „Omoljica“ a.d. Omoljica;
 • „Brakoferoproduk“ d.o.o. Pančevo;
 •  „Vrelo“ Sokobanja;
 • „Granexport“ a.d. Pančevo;
 •  „ZZ LAS TUTIN RIBARIĆE“ Tutin;
 •  „TA Balašević“ d.o.o. Beograd;
 • „Ćure“ d.o.o, Blace;
 •  „PP Niskogradnja“ a.d. Trstenik;
 • „Grafix“ d.o.o. Beograd;
 • „Omnis“ d.o.o. Beograd;
 •  „Špik“ Ivanjica;
 • „Bioenergy Point“ d.o.o. Beograd;
 • „MK“ d.o.o. Leskovac;
 • „Squadra“ d.o.o. Beograd;
 •  „Sokorec“ Sokobanja;
 • „Prizad“ d.o.o, Beograd;
 • „Daniel Kop Novi“ d.o.o. Beograd.

PLANOVI UPRAVLJANJA OTPADOM

-   Izrada Planova upravljanja otpadom za lokalne samouprave i regione - 

 • Opština Vranje – Lokalni plan upravljanja otpadom
 • Opština Boljevac - Izrada katastra otpada i lokalnog plana upravljanja optadom na teritoriji opštine Boljevac
 • Opština KoceljevaIzrada lokalnog plana upravljanja otpadom na teritoriji opštine Koceljeva
 • Opština Opovo – Projekat sanacije, rekultivacije i zatvaranja smetlišta na lokalitetu „Selište“ u naselju Opovo

-   Izarada Planova upravljanja otpadom za privredu– 

 • JP „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE“ -  Izrada planova upravljanja otpadom za 8 hidroelektrana
 • „POVRŠINSKI KOPOVI KOLUBARA“ Baroševac
 • „RADIODIFUZNE USTANOVE RADIO TELEVIZIJE SRBIJE“
 • „MERCEDES-BENZ SRBIJA I CRNA GORA“ d.o.o. Beograd
 • „FIAT AUTOMOBILI SRBIJA“ Kragujevac
 • DELTA HOLDING“ Beograd
 • „GORENJE“ d.o.o. Valjevo
 • „GALENIKA“ a.d. Beograd (farmaceutska industrija)
 • „VELEFARM“ a.d. Beograd
 • „KARTONVAL“ Šabac
 • „PITURA“ d.o.o. Beograd
 • „AUTO KUĆA LUKA“ d.o.o. Zemun
 • „KILER AUTO“ d.o.o., Zemun
 • „TIPOGRAFIK PLUS“d.o.o. Zemun
 • „ZORAN REISEN“ d.o.o. Jagodina
 • „GOLDEN LADY“ d.o.o. Valjevo
 • „ŠPIK“ Ivanjica
 • „GREEN WASTE“ d.o.o.Beograd

IZRADA DOKUMENTACIJE ZA DOBIJANJE INTEGRISANE DOZVOLE

- IPPC- Integrisana kontrola i sprečavanje zagađenja - 

 • „Potisje Kanjiža“

Konsultantske usluge na izradi Zahteva za IPPC dozvolu (Integrisano sprečavanje i kontrola zagađivanja životne sredine)

 • „Srpska fabrika Stakla“

Konsultantske usluge na izradi Zahteva za IPPC dozvolu (Integrisano sprečavanje i kontrola zagađivanja životne sredine)

 •  Cimos „Livnica Kikinda Automobilska industrija“ d.o.o. Kikinda

Konsultantske usluge na izradi Predloga o najboljim dostupnim tehnikama koje operater postojećeg postrojenja primenjuje ili planira da primeni radi sprečavanja ili smanjenja zagađivanja (koji predstavlja sastavni deo zahteva koji je neophodan za ishodovanje integrisane dozvole – IPPC)

 •  „Knauf Insulation“ d.o.o. Beograd – Surdulica

-  Konsultantske usluge na izradi Zahteva za IPPC dozvolu (Integrisano sprečavanje i kontrola zagađivanja životne sredine)

- Plan upravljanja otpadom
- Priprema zahteva za ishodovanje Vodne dozvole

 • ENERGOZELENA“ d.o.o. Inđija

- Izrada Zahteva za IPPC dozvolu (Integrisano sprečavanje i kontrola zagađivanja životne sredine) i prateće dokumentacije neophodne za ishodovanje iste

-  Konsultantske usluge u postupku pribavljanja Vodne dozvole

-  Konsultantske usluge u postupku pribavljanja Upotrebne dozvole

OSTALI PROJEKTI IZ OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

 • Grad Kragujevac

Izrada Lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP) za grad Kragujevac

 • Opština Vranje

Seminar metodologija izrade Lokalnog Ekološkog Akcionog Plana za opštinu Vranje

 • Opština Obrenovac

Izrada Lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP)

 • Opština Blace

Seminar za zaposlene u lokalnoj samoupravi na poslovima iz oblasti životne sredine u opštini Blace „Uskladite svoje poslovanje sa zakonskom regulativom u oblasti upravljanja otpadom“

 •   „Površinski kopovi Kolubara“ Baroševac

Obuka zaposlenih iz oblasti upravljenje otpadom i zaštita životne sredine

 • „Delta Holding“

Obuka za zaposlene iz više preduzeća članica Delta Holdinga – Plan upravljanja otpadom

 • „Elektrosrbija“ d.o.o. Kraljevo

Obuka upravljanja otpadom za zaposlene u JP EPS „Elektrosrbija“ d.o.o Kraljevo

 • „Institut za puteve“ a.d. Beograd

Obuka upravljanja otpadom za zaposlene u  „Institut za puteve“ a.d. Beograd

 • „MERCEDES-BENZ SRBIJA I CRNA GORA“ d.o.o. Beograd

- Konsultantske usluge iz oblasti upravljanja otpadom u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom – godišnji ugovor
-  Konsultantske usluge u postupku pribavljanja Vodne dozvole
-  Izrada Izveštaja o posebnim tokovima otpada (godišnja i dnevna evidencija)

 • „NIS“ a.d. Beograd (naftna industrija)

Stručno mišljenje o izvozu tehnogene sumporne kiseline

 • „Toyota Srbija“ d.o.o. Beograd

Praćenje zakonskih propisa iz oblasti životne sredine za potrebe Toyota Srbija i servisa u Srbiji

 • Joint Venture između „RIVOLI“ S.P.A. „INTERCANTIERI VITTADELLO“ S.P.A. „ADIGE BITUMI“ S.P.A.

Izrada EMP (Environmental Management Plan) za deonicu autoputa E – 80 Čifik – Staničenje

 • Joint Venture between COLLINI LAVORI S.P.A., RIVOLI S.P.A., FRIULANA BITUMI S.R.L. GEMAX D.O.O.

Izrada EMP (Environmental Management Plan) za tunel Predejane i tunel Manajle i za deonicu autoputa E – 75 Grdelica – Caričina dolina

 • „Agencija za privatizaciju“ Beograd
 • Procena stanja zaštite životne sredine, zaštite zdravlja i bezbednosti na radu (Due Diligence) za „Institut za puteve“ – Beograd, kao podizvođač sa Ekonomskim Institutom“ a.d. iz Beograda
 • Procena stanja zaštite životne sredine, zaštite zdravlja i bezbednosti na radu (Due Diligence) za „Porečje“ Vučje, kao podizvođač sa Ekonomskim Institutom“ a.d. iz Beograda
 •  „WSP“ Rumunija

Procena stanja zaštite životne sredine za „Apatinsku pivaru“  Apatin

 • „Livnica A&T“ d.o.o. Beograd

Stručna analiza o nivou zagađenosti životne sredine na lokaciji bivšeg „IMT-FOM“a.d.

 • JKP „KOMRAD“ Vranje

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • JKP „Obrenovac“ Obrenovac

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • Opština Trstenik

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom) za gradsku deponiju

 • „Arabesa“ d.o.o. Barič

- Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)
- Konsultantske usluge iz oblasti upravljanja otpadom u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom – godišnji ugovor

 • „Tehnopapir“ d.o.o. Beograd

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • „Elita-Cop“ d.o.o. Beograd

- Konsultantske usluge na pripremi zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera –upravljanje otpadom)
-  Izrada Izveštaja o posebnim tokovima otpada (godišnja i dnevna evidencija)

 • „VHP sistem“ d.o.o. Beograd

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera-upravljanje otpadom)

 • „Image-Z“ d.o.o. Beograd

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • „Sekundar“ d.o.o. Beograd

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • „Daniel Kop Novi“ d.o.o. Beograd.

-       Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)
-       Izrada Izveštaja o posebnim tokovima otpada (godišnja i dnevna evidencija)

 • „REPRO-MIS“ d.o.o. Beograd

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • „Ecodvorište“ d.o.o. Obrenovac

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • „Mali servis“ d.o.o. Beograd

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • „Društvo za proizvodnju, promet i usluge EUROŠPED KOMERC“ d.o.o. Loznica

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • „MM PRODUKT“ d.o.o. Beograd

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera-upravljanje otpadom)

 • Stovarište metalnih i nemetalnih otpadaka „Jevta Jevtić Bojan pr Zvečka“

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • „Maple Corporation“ d.o.o. Pančevo

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • „Iteko partners“ d.o.o. Inđija

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • S.Z.T.R „Vebis“ Beograd

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • „Safi“ d.o.o. Beograd

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • „Comp Jet“ d.o.o. Beograd

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • „Beta Commerce“ d.o.o. Beograd (reciklaža tonera)

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole, zahtev o potrebi procene uticaja na životnu sredinu (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • „Optima forma“ d.o.o. Kruševac

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera-upravljanje otpadom)

 • „Blubis“ d.o.o. Surčin

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • Samostalna zanatska radnja „Flat Blink“

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • „MOST EXPORT-IMPORT“ d.o.o. Beograd

- Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)
-  Izrada Izveštaja o posebnim tokovima otpada (godišnja i dnevna evidencija)

 • „Mikel“ d.o.o. Smederevo

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • „MIŠKO EURO PALETE“ d.o.o. Zemun

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • „EKO PET RECYCLING“ d.o.o. Beograd

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • “EURO METAL B&B” d.o.o. Smederevo

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • „Metalika Promet 2012“ d.o.o, Beograd

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 •  „SRNA“ d.o.o. Požarevac

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 •  „Nole metal“ d.o.o. Smederevo

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • „Juteks“ d.o.o. Smederevo

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • „Ecocetas“ d.o.o. Trgovište

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • Mapet Eksport-Import“ d.o.o. Beograd

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 •  „Metaloplastika Srećković“ d.o.o. Vrnjačka Banja

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 •  „To-ma palete“ d.o.o. Beograd

- Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom
-  Izrada Izveštaja o posebnim tokovima otpada (godišnja i dnevna evidencija)

 •  „Molnar i Partner“ d.o.o. Bačka Topola

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • „BIODIZEL CO“ d.o.o. Beograd

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • „Autoprevoznička radnja Stefanović Predrag“, Čačak

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • „Prevozničko ugostiteljska i zanatska radnja Tešić Svetomir“ Banja Koviljača

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • „Autoprevoznička radnja Jakovljević Miloš PR Kulinovci“, Čačak

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • „EKO BEL 026“ d.o.o Smederevo

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • Privredno društvo za trgovinu na veliko i malo NENAD PROMET d.o.o. Osipaonica

Priprema zahteva za ishodovanje dozvole (za delatnosti operatera – upravljanje otpadom)

 • „Andritz-Hydro“ Beograd

Izrada Izveštaja o posebnim tokovima otpada (godišnja i dnevna evidencija)

 • „Grafikum“ d.o.o. Beograd

Konsultantske usluge na izradi uputstva za upravljanje ambalažnim otpadom

 •  „Mines team“ d.o.o. Beograd

Konsultantske usluge-izvoz otpada

 • „Ferro Union“ d.o.o. Subotica

Konsultantske usluge – izvoz otpada

 •  „Površinski kopovi Kolubara“ Baroševac

-  Izrada Elaborata zaštite od hemijskog udesa (benzinske pumpe: Zeoke i Tamnava);
- Procena rizika u vezi sa upravljanjem opasnim materijama na Tamnavi Zapadno Polje i Polju „C“ (Kolubara)

 • „VML“ d.o.o. Surčin

- Izveštaj o bezbednosti i plan zaštite od udesa za Seveso postrojenje

- Studija opravdanosti

 • „Shipyard Bomex 4M“ d.o.o. Zrenjanin

Plan zaštite od hemijskog udesa brodogradilišta „SHIPYARD BOMEX 4M“ d.o.o.

 • A.D. „Fabrika šećera TE-TO Senta“ Senta

Plan zaštite od udesa (u skladu sa Zakonom o Vanrednim situacijama)

 • „Fertil“ d.o.o. Bačka Palanka (Victoria Group)

Inženjering i konsalting u oblasti zaštite životne sredine

 • „Ecolab“ Beograd

Izveštaj usaglašenosti sa zakonskim propisima (životna sredina)

 • „Inter-Mehanika“ d.o.o. Smederevo

Konsultantske usluge u postupku pribavljanja Vodne dozvole

 • „DVA EN“ d.o.o. Beograd

Analiza lokacije sa aspekta ishodovanja dozvole za skladištenje neopasnog i opasnog otpada

USLUGE SAVETNIKA ZA HEMIKALIJE

 • „MERCEDES-BENZ SRBIJA I CRNA GORA“ d.o.o. Beograd
  Konsultantske usluge iz oblasti upravljanje hemikalijama u skladu sa Zakonom o hemikalijama – godišnji ugovor
 • „PRINTMAN” d.o.o.  Beograd

-   Konsultantske usluge iz oblasti upravljanje hemikalijama u skladu sa Zakonom o hemikalijama – godišnji ugovor

-   Izrada dokumentacije za upis hemikalija u Registar hemikalija

 •  „Fertex SP“ d.o.o. Beograd

-  Konsultantske usluge iz oblasti upravljanje hemikalijama u skladu sa Zakonom o hemikalijama – godišnji ugovor

-  Izrada dokumentacije za upis hemikalija u Registar hemikalija

 •  „Starel Plus“ d.o.o. Niš

- Konsultantske usluge iz oblasti upravljanje hemikalijama u skladu sa Zakonom o hemikalijama – godišnji ugovor

-  Izrada dokumentacije za upis hemikalija u Registar hemikalija

 • „Agrooprema“ d.o.o. Subotica

Konsultantske usluge iz oblasti upravljanje hemikalijama u skladu sa Zakonom o hemikalijama – godišnji ugovor

 • „Optima Modriča“ d.o.o.

Konsultantske usluge iz oblasti upravljanje hemikalijama u skladu sa Zakonom o hemikalijama – godišnji ugovor

STANDARDI SISTEMA MENADŽMENTA

– ISO 9001, ISO 14001/EMAS, OHSAS 18001, HACCP/ISO 22000 

 •  „Alti“d.o.o. Čačak (prodaja i sklapanje računarskih komponenti)

Konsalting za uvođenje ISO 9001:2000

 • „Technomed“d.o.o., Beograd (proizvodnja i prodaja medicinske opreme)

Konsalting za ISO 9001:2000 – unapređenje sistema, Interne provere ISO 9001:2000

 • „Crystal Derma“ d.o.o. Beograd (proizvodnja medicinske kozmetike)

Konsalting za uvođenje ISO 9001:2000

 • „Beograf“ a.d. Beograd (proizvodnja fleksibilne ambalaže, prerada plastičnih masa)

GAP analiza za uvođenje HACCP-a

 • JKP „Beogradske elektrane“ Beograd (proizvodnja, distribucija i prenos toplotne energije, snabdevanje potrošnom toplom vodom, distribucija gasa za grad Beograd i prigradske opštine-17 lokacija, 2500 zaposlenih)

Uvođenje ISO 9001:2000 standarda za celokupan sistem. Nakon uvođenja – projekat održavanja sistema ISO 9001 kroz seriju obuka i radionica. Obuke iz ISO 14001:2004

 • „Solventa“ d.o.o. Pančevo (proizvodnje mleka i mlečnih proizvoda)

Konsultantske usluge uvođenja integrisanog sistema menadžmenta ISO 9001/HACCP

 • „Meding“ d.o.o. Novi Sad (medicinska oprema)

Konsultantske usluge uvođenja sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2000

 • „Vodoprivreda“ a.d. Smederevska Palanka

Konsultantske usluge uvođenja sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008

 • „Metronik-inženjering“ d.o.o. Beograd (automatizacija)

Konsultantske usluge uvođenja sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008

 •  „DMN Service Centar“ d.o.o. Beograd (sanitarno-preventivna zaštita objekata)

Konsultantske usluge uvođenja sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2000

 •  „Delta Agrar“ d.o.o. Beograd (formulacija pesticida)

Konsultantske usluge uvođenja sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2000, sistema upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2004, sistema upravljanja zdravljem i bezbednošću na radu OHSAS 18001:2007

 •  „Tim-Cop“ d.o.o. Temerin

Konsultantske usluge uvođenja sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008

 • „Vivex Servis“ d.o.o. Beograd

Konsultantske usluge uvođenja sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2000

 •  „Hoedlmayr Zastava“ d.o.o. Kragujevac (automobilska industriji)

Konsultantske usluge uvođenja sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008

 •  JP„Transnafta“ Pančevo (transport nafte naftovodom)

Konsultantske usluge uvođenja sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008, sistema upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2004, sistema upravljanja zdravljem i bezbednošću na radu OHSAS 18001:2007
Nakon projekta uvođenja standarda, saradnja je nastavljena – obuka prilagođena preduzeću (specifično iz oblasti uspostavljenog IMS-a, kreativnost, inovacije, brainstorming)

 •  „Japan Tobacco International“ a.d. Senta (duvanska industrija)

Konsultantske usluge uvođenja sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008, sistema upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2004, sistema upravljanja zdravljem i bezbednošću na radu OHSAS 18001:2007
Nastavak saradnje, nakon sertifikacije: Obuka za ISO 14001/BS OHSAS 18001 interne proveravače, Obuka za čistiju proizvodnju i hemijski lizing

 •  „Pharmapheresis“ d.o.o. Beograd

Konsultantske usluge uvođenja sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008.

 •  „Metalik-Smederevo“ d.o.o. Osipaonica

Konsultantske usluge uvođenja sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2008

 • „Zastava – Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika“ d.o.o. Kragujevac

Konsultantske usluge uvođenja sistema ISO/IEC 17025:2005.

 •  „IVA-28“ d.o.o. (metalska industrija)

Konsultantske usluge uvođenja sistema ISO 9001:2008

 •  „Polimark food Industry“ d.o.o. Beograd 

Konsultantske usluge uvođenja sistema ISO 22000:2005

 • „Unija poslodavaca Srbije“

Realizacija obuka za preduzeća: „Povećanje konkurentnosti preduzeća primenom standarda sistema menadžmenta, alata kvaliteta i životne sredine“
Realizacija obuka za preduzeća: „EMAS III – Sistem upravljanja zštitom životne sredine koji se visoko vrednuje – nova šansa za preduzeća iz Srbije“

 •  „Vatroival“ d.o.o. Beograd 

Konsultantske usluge uvođenja sistema BS OHSAS 18001:2007

 •  „Ewes Europe East“ d.o.o. Čačak

Obuka za interne proveravače ISO 9001:2008.

 • „Toyota Srbija“ d.o.o. Beograd

Praćenje zakonskih propisa iz oblasti životne sredine i njihovo povezivanje sa aspektima životne sredine (identifikovanim u okviru sistema upravljanja zaštitom životne sredine prema ISO 14001:2004)

 •  AD Zaštita na radu i zaštite životne sredine „Beograd“ Beograd

Konsultantske usluge uvođenja sistema upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001:2004, sistema upravljanja zdravljem i bezbednošću na radu BS OHSAS 18001:2007

 • „Agencija za hemikalije“ Republike Srbije

Konsultantske usluge uvođenja sistema ISO 9001:2008