Obuke

Predavanja i treninge po vašoj želji iz oblasti zaštite životne sredine i menadžment Sistema.

  • Obuku o vođenju dnevne evidencije i dostavljanju godišnjih izveštaja o otpadu sakupljča i drugih vlasnika otpada.
  • Obuku za proizvođače/generatore otpada koji su obveznici izrade  plana upravljanja otpadom za samostalnu izradu plana upravljanja otpadom
  • Obuku za primenu novih izmena i dopuna Zakona o upravljanju otpadom u praksi
  • Priprema pravnih subjekata za nadzor inspekcije za zaštitu životne sredine
  • Obuka za stručnjaka za zaštitu životne sredine.