07. феб 2018. Navigation, News

06.02.2018. Održana prezentacija i javna rasprava Studije o proceni uticaja na životnu sredinu investitora „ONDAPLAST BALKAN PROPERTY“ d.o.o.

Dana 02.02.2018. u prostorijama gradske kuće u Subotici održana je prezentacija Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije i promene namene postojećeg poslovnog objekta u pogon za proizvodnju ostalih proizvoda od plastike, na kp 14729/1, KO Novi Grad u Subotici, investitora „ONDAPLAST BALKAN PROPERTY“ d.o.o.

Stručni tim Aurora green d.o.o. je predstavnicima nadležnog organa, članovim tehničke komisije zainteresovanoj javnosti i predstavnicima medija prezentovao tehnološki proces proizvodnje proizvoda od plastike, trenutno stanje životne sredine na predmetnoj lokaciji, uticaje predmetnog postrojenja na životnu sredinu prilikom rekonstrukcije i prilikom redovnog rada, kao i mere zaštite životne sredine predmetnog projekta.

Više o ovoj temi možete naći na sledećem linku: TV Subotica- vest EIA Ondaplast Balkan Property