10. сеп 2018. Navigation, News

10.9.2018. – Predat izveštaj o spremnosti operatera AD „Neoplanta“ za dobijanje integrisane (IPPC) dozvole i izveštaj o analizi rezultata merenja parametara životne sredine i usklađenosti sa propisima

Stručni tim Aurora green d.o.o. u saradnji sa sa preduzećem TMS CEE d.o.o. je izvršio procenu spremnosti operatera AD „Neoplanta“ – fabrike mesa iz Novog Sada za dobijanje integrisane (IPPC) dozvole. Cilj procene je bila ocena dokumentacije kojom operater raspolaže u odnosu na zakonom propisanu dokumentaciju koja je neophodna za dobijanje integrisane dozvole i predlog aktivnosti koje je potrebno preduzeti u cilju kompletiranja dokumentacije.

Pored napred navedenog stručni tim izvršio je i analizu svih rezultata merenja parametara životne sredine (otpadnih i podzemnih voda, vazduha, buke i dr.) u A.D. Neoplanta Novi Sad i analizu  usklađenosti sa propisima.