14. апр 2018. Navigation, News

12-13.04.2018. Uspešno održana obuka „Upoznavanje sa regulativom iz oblasti zaštite od hemijskog udesa i upoznavanje sa obavezama seveso operatera“

Naš tim stručnjaka je u saradnji sa Forum Media, za potrebe preduzeća Tigar Tyres d.o.o. u poslovnim prostorijama klijenta u Pirotu, uspešno održao dvodnevnu obuku: „Upoznavanje sa regulativom iz oblasti zaštite od hemijskog udesa i upoznavanje sa obavezama seveso operatera“.

Na obuci je polaznicima prezentovana regulativa iz oblasti zaštite od hemijskog udesa i obaveze seveso operatera.

Kroz interakciju sa predavačima polaznicima su prenete informacije o Sistemu upravljanja bezbednošću (SUB) kroz opis i sadržaj dokumenata (procedura i uputstava) koje operater treba da obezbedi, a koje se odnose na:

(1)          оrgаnizаciјu i kаdrоvе

(2)          idеntifikаciјu i prоcеnu оpаsnоsti

(3)          оpеrаtivnu kоntrоlu

(4)          uprаvlјаnjе prоmеnаmа

(5)          plаn zаštitе оd udеsа

(6)          prаćеnjе pоstupаnjа оpеrаtеrа

(7)          prеglеd i оcеnа