22. мар 2018. Navigation, News

16.03.2018 – Održana javna rasprava i prezentacija Izveštaja o bezbednosti operatera T-nafta trgovina d.o.o.

Dana 16.03.2018. u prostorijama opštine Kovačica konsultanti „Aurora green“ d.o.o. zajedno sa predstavnicima operatera T-nafta trgovina d.o.o. su održali javnu prezentaciju Izveštaja o bezbednosti kompleksa skladišta TNG u Kovačici.