18. окт 2019. Navigation, News

16.10.2019 – Održana javna rasprava o Studiji o proceni uticaja za našeg klijenta Deoflor East d.o.o.

Dana 16. oktobra 2019. godine u prostorijama Opštinske uprave opštine Stara Pazova održana je javna rasprava o Studiji o proceni uticaja projekta rekonstrukcije proizvodnog objekta – fabrike keksa u objekat za proizvodnju osveživača za toalete na životnu sredinu, koja se planira u okviru Istočne radne zone – blok P1.10, na kat. parc. br. 4872/3 KO Stara Pazova, izrađenoj od strane konsultanata Aurora green d.o.o.