22. јул 2019. Navigation, News

19.7.2019 – Održana javna rasprava o Studiji procene uticaja za našeg klijenta Euro Petrol d.o.o. i ishodovano Rešenje o saglasnosti

Na javnoj raspravi u prostorijama GO Zemun, dana 19. jula 2019. godine, konsultanti Aurora green d.o.o. su održali prezentaciju Studije o proceni uticaja na životnu sredinu postrojenja za skladištenje i pretakanje naftnih derivata i tečnog naftnog gasa „Euro Petrol“ d.o.o, na k.p. br. 14322/4, KO Zemun, na teritoriji GO Zemun, grad Beograd.

Dana 16. avgusta 2019. godine nadležni organ, Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije izdalo je Rešenje o saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu postrojenja za skladištenje i pretakanje naftnih derivata i tečnog naftnog gasa „Euro Petrol“ d.o.o, na k.p. br. 14322/4, KO Zemun, na teritoriji GO Zemun, grad Beograd.