27. сеп 2017. Navigation, News

21.09.2017. Započeta saradnja sa kompanijom „MASTERPLAST YU“ d.o.o.

„MASTERPLAST YU“ d.o.o. iz Subotice  je angažovao stručni tim iz „Aurora green“ d.o.o. da sprovede procenu stanja životne sredine (Environmental Due Diligence Assesment) i izradi izveštaj.

Procena stanja životne sredine uklјučivala je uvid u raspoloživu dokumentaciju vezanu za zaštitu i unapređenje životne sredine, vizuelni pregled lokacija i intervjue sa pretstavnicima privrednog društva.

Izveštaj o stanju životne sredine se sastoji iz:

  1. Analize stanja životne sredine i utvrđivanja neusaglašenosti sa propisima Republike Srbije;
  2. Predloga mera i aktivnosti za otklanjanje neusaglašenosti i za unapređenje stanja životne sredine.