27. нов 2018. Navigation, News

26.11.2018. Započeta saradnja Aurora green d.o.o. i grada Pirota

Započeta je saradnja Aurora green d.o.o. sa gradom Pirotom na izradi lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP) grada Pirota za period 2019-2023. godine pri čemu je 26. novembra održan prvi sastanak na kome su prisustvovali predstavnici institucija, javnih preduzeća, privrede, mesnih zajednica grada Pirota i škola.

Cilj LEAP je da analitičkim metodama prepozna aktuelne probleme u oblasti životne sredine na teritoriji grada i akcionim planom usmeri gradske resurse ka rešavanju istih, kao i ka izgradnji kapaciteta za upravljanje promenama od uticaja na kvalitet životne sredine i zdravlje stanovnika Pirota u budućnosti.

Za više informacija videti: http://www.plusonline.rs/veliko-interesovanje-za-ucesce-u-izradi-lokalnog-ekoloskog-akcionog-plana-grada-pirota/