05. дец 2018. Navigation, News

3.12.2018. – Održan seminar „Metodologija izrade LEAP-a“

U ponedeljak 3. decembra 2018. godine u sali za sastanke gradske uprave Pirot konsultanti preduzeća „Aurora green“ d.o.o. su održali seminar na temu „Metodologija izrade Lokalnog ekološkog akcionog plana za grad Pirot“. Seminar je održan za predstavnike radne grupe, a teme su bile sledeće:

–          LEAP – Lokalni ekološki akcioni plan

–          Kampanja uključivanja javnosti

–          Kreiranje vizije

–          Procena stanja životne sredine

–          Rangiranje ekoloških prioriteta

–          Izrada EAP-a

Radnu grupu na čelu sa koordinatorkom Anom Petrović, iz gradske uprave čine i predstavnici javnih preduzeća, obrazovnih i zdravstvenih ustanova, privatnog sektora, kao i organizacija civilnog društva.

Članovi radne grupe su imali priliku da se upoznaju sa sadržajem LEAP-a, procenom stanja životne sredine, učestvuju u izradi vizije grada, evidentiranju ekoloških problema, rangiranju prioriteta prilikom rešavanja ekoloških problema u Pirotu. Takođe, članovi radne grupe imaju obavezu da dostave dokumentaciju i podatke u vidu zvaničnih izveštaja o trenutnom stanju svih parametara životne sredine na osnovu kojih će konsultanti izraditi LEAP grada Pirota (za više informacija videti: https://www.pirot.rs/index.php/sr/11-latinica/vesti/3661-aktivnosti-na-izradi-lokalnog-ekoloskog-akcionog-plana-raspisan-konkurs-za-naslovnu-stranu).