05. апр 2018. Navigation, News

30.03.2018. Održana prezentacija Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije postrojenja za pripremu vode za piće “CARINA”

U prostorijama opštine Sokobanja dana 30.03.2018. održana je javna rasprava i prezentacija Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije postrojenja za pripremu vode za piće “CARINA”, na kp 3541/1 KO Sokobanja u Sokobanji.

Tim stručnjaka ,,Aurora Green“ d.o.o. prisutnim predstavnicima opštine Sokobanja i zainteresovanoj javnosti detaljno je prezentovao postupak, trenutno stanje životne sredine na užoj i široj lokaciji, uticaj predmetnog postrojenja na životnu sredinu, kao i mere prevencije i monitoring tokom redovnog rada.