15. нов 2019. News

31.10.2019. Predat Akcioni plan za postepeno dostizanje graničnih vrednosti zagađujućih materija u vode u preduzeću  ,,STUP Vršac“ a.d. u Vršcu

Nakon potpisanog ugovora, obliska lokacije i prikupljanja i obrade dokumentacije, dana 31.10.2019. godine, preduzeću ,,STUP Vršac“ a.d. u Vršcu je predat Akcioni plan za postepeno dostizanje graničnih vrednosti zagađujućih materija u vode.

Uredbom o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje („Sl. Glasnik RS“ br. 67/2011, 48/2012 i 1/2016), utvrđuju se granične vrednosti emisije za određene grupe i kategorije.

Ovim dokumentom definisane su sve aktivnosti  sa pojedinačnim rokovima kako bi se emisije zagađujućih materija u vode uskladile sa graničnim vrednostima propisane Uredbom kao:

  •         Ishodovanje dozvola kod nadležnih istitucija
  •         Monitoring
  •         Izveštavanje nadležnih istitucija
  •         Investicije