31. јул 2018. Navigation, News

31.7.2018. – Potpisan ugovor sa Agencijom za upravljanje lukama o izradi „Studije o utvrđivanju poslovne politike Agencije za upravljanje lukama u oblasti upravljanja otpadom na plovnim rekama u Republici Srbiji i pružanju konsultantskih usluga“

Za ekonomski, ekološki i društveno održiv razvoj rečnog saobraćaja u RS, neophodno je obezbediti efikasno upravljanje svim tokovima otpada koji se generišu u procesu obavljanja privrednih i drugih aktivnosti na plovnim putevima, to jest koji imaju direktan uticaj na odvijanje bezbednog, ekološki održivog i ekonomski konkurentnog rečnog saobraćaja.

U cilju sveobuhvatne analize poslovanja Agencije  za upravljanje lukama sa pravnog, tehničkog i ekonomskog aspekta koji se odnosi na potrebe i mogućnosti formulisanja politike Agencije u oblasti upravljanja otpadom u delokrugu nadležnosti Agencije, Aurora Green d.o.o. potpisala je ugovor sa Agencijom o izradi „Studije o utvrđivanju poslovne politike Agencije za upravljanje lukama u oblasti upravljanja otpadom na plovnim rekama u Republici Srbiji i pružanju konsultantskih usluga“.

Studija o utvrđivanju poslovne politike Agencije u oblasti upravljanja otpadom na plovnim rekama u RS namenjena je prevashodno donošenju odluka o daljem razvoju poslovanja Agencije u odnosu na obaveze primenjivih normativnih akata kojima se uređuje oblast upravljanja otpadom, ali istovremeno i u odnosu na mogućnosti valorizacije resursa i prilika koje ova oblast može pružati daljem održivom razvoju lučke delatnosti, privrednom rastu i održivom razvoju lokalnih zajednica.