06. авг 2018. Navigation, News

6.8.2018. – Potpisan je ugovor sa J.P. „Kovinski Komunalac“

Aurora Green d.o.o. potpisala je ugovor sa J.P. „Kovinski Komunalac“ za izradu:

–          Akcionog plana za postepeno dostizanje graničnih vrednosti emisije zagađujućih materija u vode i

–          Plana upravljanja otpadom.  

        

Osnovna delatnost J.P. „Kovinski Komunalac“ je deponovanje i iznošenje smeća na prostoru opštine Kovin.