07. мар 2023. News

Ažuriran Plan upravljanja otpadom za preduzeće “Kiler Auto”

Saradnja sa auto servisom “Kiler Auto” nastavljena je, te je za ovog klijenta tokom februara 2023. godine izvršeno ažuriranje Plana upravljanja otpadom, u skladu za zakonskom regulativom a po ugledu na principe cirkularne ekonomije. “Kiler Auto” je jedan od najpoznatijih servisa u Beogradu, koji posluje od 1989. godine. U ovom servisu možete izvršiti sve vrste mehaničarskih radova, popravke na električnim delovima vašeg vozila, kao i servis auspuha.

U skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom, preduzeća koja godišnje proizvode više od 100 tona neopasnog otpada ili više od 200 kilograma opasnog otpada, u obavezi su da izrade Plan upravljanja otpadom i da isti ažuriraju na svake tri godine.

Kao poseban cilj preduzeća “Kiler Auto” navodi se smanjenje generisanja opasnog otpada, a zatim i unapređenje sistema upravljanja otpadom.

Ažuriranjem Plana o upravljanju otpadom izvršena je identifikacija generisanog otpada, utvrđeno je vođenje dokumentacije i definisani su postupci sakupljanja i skladištenja otpada.