30. дец 2019. Navigation, News

Decembar 2019 – Prvi sastanak na izradi Programa energetske efikasnosti opštine Negotin

Dana 17.12.2019. su predstavnici “Aurora green” d.o.o. zajedno sa eksternim stručnim saradnicima održali prvi radni sastanak u prostorijama opštine Negotin.  Dnevni red sastanka se sastojao iz prezentacije i upoznavanja predstavnika Naručioca i Pružaoca usluge, identifikacije učesnika, formiranje Radne grupe, koja će biti zadužena za prikupljanje podataka, prezentovanja sadržaja Programa energetske efikasnosti i metodologije izrade, kao i dogovara oko aktivnosti za naredni period.