24. мар 2023. News, Savetnik za hemikalije

Naš savetnik za hemikalije dobio je novog klijenta “ISS Chemicals” d.o.o.

Potpisan ugovor sa kompanijom “ISS Chemicals” d.o.o. Novi Sad o pružanju konsultantskih usluga u vidu savetnika za hemikalije u skladu sa Zakonom o hemikalijama („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 i 25/2015).

Kompanija “ISS Chemicals” d.o.o. je ogranak u Srbiji istoimene kompanije čije je sedište u Holandiji, a koja se bavi proizvodnjom i prometom hemikalija.

Pod konsultantskim uslugama iz oblasti upravljanja hemikalijama podrazumeva se prevođenje i usklađivanje bezbednosnih lista sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista („Sl glasnik RS“, br. 100/11). Takođe, ova usluga podrazumeva i izradu celokupne neophodne dokumentacije radi upisa hemikalija u Registar hemikalija (u tekućoj godini za hemikalije uvežene u prethodnoj godini), podnošenje prijave za upis hemikalija u Registar hemikalija.