24. мар 2023. Savetnik za hemikalije

“ISS Chemicals” d.o.o. je naš novi klijent u obalsti upravljanja hemikalijama

Potpisan ugovor sa kompanijom “ISS Chemicals” d.o.o. Novi Sad o pružanju konsultantskih usluga iz oblasti upravljanja hemikalijama u skladu sa Zakonom o hemikalijama („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 i 25/2015). Kompanija “ISS Chemicals” d.o.o. je ogranak u Srbiji istoimene kompanije čije je sedište u Holandiji, a koja se bavi proizvodnjom i prometom hemikalija. Pod konsultantskim uslugama iz oblasti upravljanja hemikalijama podrazumeva se prevođenje i usklađivanje bezbednosnih lista sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista („Sl glasnik RS“, br. 100/11), izrada celokupne neophodne dokumentacije radi upisa hemikalija u Registar hemikalija (u tekućoj godini za hemikalije uvežene u prethodnoj godini), podnošenje prijave za upis hemikalija u Registar hemikalija u skladu sa zakonom i staranje o pravilnom upravljanju hemikalijama u skladu sa zakonom.