04. окт 2021. News

Izrađen Akcioni plan za postepeno dostizanje GVE zagađujućih materija u vode za „IKEA SRBIJA“ d.o.o.

Nastavak saradnje sa svetskim liderom u branši poizvodnje i prodaje nameštaja – ,,IKEA SRBIJA“ d.o.o. nastavljen je učestvovanjem na izradi Akcionog plana za postepeno dostizanje graničnih vrednosti emsije zagađujućih materija u vode. Ovim dokumentom dat je prikaz trenutnog stanja kvaliteta otpadnih voda na lokaciji objekta veleprodaje sa prikazom zakonodavnog okvira. Takođe, dokumentom su definisane mere u cilju usklađivanja vrednosti emisije zagađujućih materija u vode sa graničnim vrednostima koje su propisane Uredbom o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje („Sl. Glasnik RS” br. 67/2011, 48/2012 i 1/2016).