23. јан 2022. News

IZRAĐEN KRATKOROČNI AKCIONI PLAN ZA ZAŠTITU VAZDUHA ZA OPŠTINU TRSTENIK

Preduzeće „Aurora green“ d.o.o. izradilo je Kratkoročni akcioni plan za zaštitu vazduha za Opštinu Trstenik u decembru 2021. godine, za koji je od Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije ishodovana saglasnost dana 28.12.2021. godine. Cilj izrade KAP-a je da definiše specifične mere i aktivnosti koje opštinska uprava Trstenika, u saradnji i uz podršku nadležnih institucija, ali i najznačajnijih zagađivača, može da sprovede. Ovim dokumentom dat je prikaz trenutnog stanja kvaliteta vazduha na teritoriji opštine, podataka o vrsti i stepenu zagađenja i podataka o području povećanog zagađenja. Takođe, analizirane su situacije i faktori koji su uticali na pojavu prekoračenja emisija zagađujućih materija u vazduh i propisane specifine mere za kratkoročno smanjenje trajanja prekoračenja, sa rokovima za njihovu realizaciju, kao i specifične aktivnosti namenjene zaštiti osetiljivih grupa stanovništva, naročito dece.