10. јул 2022. Energetska efikasnost, News

IZRAĐEN PLAN ENERGETSKE EFIKASNOSTI OPŠTINE NEGOTIN ZA 2022. GODINU

Opština Negotin usvojila je plan energeske efikasnosti za 2022. godinu koji je izrađen od strane
kompanije “Aurora green” d.o.o.