05. јан 2023. News, Upravljanje otpadom

Izrađen Plan upravljanja otpadom u JKP „Vodovod“ Sremska Mitrovica

Tokom decembra 2022. godine stručni tim kompanije „Aurora Green“ izradio je Plan upravljanja otpadom za JKP „Vodovod“ Sremska Mitrovica. Cilj JKP „Vodovod“ Sremska Mitrovica jeste da ispuni svoje obaveze koje su definisane zakonom i svoju ulogu u očuvanju životne sredine. Plan upravljanja otpadom definiše sve vrste otpada koje se generišu poslovanjem ili koje mogu biti generisane, sakupljanje i skladištenje otpada, smanjenje generisanja otpada sa akcentom na opasan otpad i sl.

Pored izrade Plana, održana je jednodnevna obuka u oblasti upravljanja otpadom za predstavnike JKP „Vodovod“ Sremska Mitrovica na kojoj su predstavljeni aktuelni propisi iz oblasti upravljanja otpadom koji utiču na poslovanje komunalnog preduzeća, opšti principi upravljanja otpadom i klasifikacija otpada. Pored navedenog predstavnici JKP „Vodovod“ Sremska Mitrovica upoznati su sa obavezama proizvođača otpada, pravilnim upravljanjem posebnim tokovima otpada i sa sadržinom Plana upravljanja otpadom.