25. јун 2023. News, Upravljanje otpadom

Izrađen Plan upravljanja otpadom za klijenta JKP „Drugi Oktobar“

Tokom juna meseca 2023. godine stručni tim preduzeća „Aurora Green“ d.o.o. izradio je Plan upravljanja otpadom za javno komunalno preduzeće„Drugi oktobar“ koje posluje radi obezbeđenja uslova za trajno obavljanje komunalnih delatnosti od opšteg interesa i dobara u opštoj upotrebi, u gradu Vršcu

Planom upravljanja otpadom izvršena je identifikacija svih vrsta otpada koje se generišu ili se mogu generisati obavljanjem delatnosti, definisani su postupci sakupljanja i skladištenja otpada, vođenje dokumentacije o otpadu, kao i postupci smanjenja nastajanja otpada (naročito opasnog otpada) i sl.

Cilj JKP „Drugi Oktobar“ u pogledu upravljanja otpadom, jeste ispunjenje obaveza definisanim zakonom, smanjenje količina opasnog otpada koji se generiše obavljanjem delatnosti preduzeća, smanjenje troškova upravljanja otpadom i sl.