03. јул 2024. News, Upravljanje otpadom

Izrađen Plan upravljanja otpadom za klijenta JKP„Zelenilo“ Pančevo

Naš stručni tim je u prethodnom periodu zajedno sa zaposlenima u Javno komunalnom preduzeću „Zelenilo“ Pančevo, izradio Plan upravljanja otpadom.

JKP „Zelenilo“ Pančevo je locirano u Pančevu i posluje od 1993. i pretežna delatnost istog je održavanje i uređenje javnih zelenih površina, parkova i rekreacionih površina.

Upravljanje otpadom identifikovano je kao jedan od osnovnih i najznačajnijih aspekata zaštite životne sredine u preduzeću. Sistem upravljanja otpadom se, između ostalog, temelji i na Planu upravljanja otpadom, kojim je izvršena identifikacija svih vrsta otpada koje se generišu ili se mogu generisati obavljanjem delatnosti, postupci sakupljanja i skladištenja otpada, vođenje dokumentacije o otpadu, postupci smanjenja nastajanja otpada (naročito opasnog otpada) i sl.

Zakonom o upravljanju otpadom definisana je obaveza preduzeća da izradi Plan upravljanja otpadom ako godišnje proizvodi više od 100 tona neopasnog otpada ili više od 200 kilograma opasnog otpada i da isti ažurira svake tri godine.

U izradi Plana upravljanja otpadom za kompaniju učestvovali su konsultanti („Aurora green” d.o.o.), uz saradnju lica odgovornog za upravljanje otpadom i ostalih zaposlenih u JKP „Zelenilo“ Pančevo. Planom upravljanja otpadom obuhvaćene su sve aktivnosti, oprema i tehnička rešenja u obavljanju delatnosti koje su od značaja za postupak upravljanja otpadom, vrste otpada koje se mogu proizvoditi obavljanjem delatnosti, regulativa koja uređuje upravljanje otpadom u Republici Srbiji, a koja je od značaja za preduzeće i sl. Sve aktivnosti koje su preduzete i koje će biti preduzete u cilju unapređenja sistema upravljanja otpadom, sa naročitim osvrtom na mere prevencije nastajanja otpada i/ili mere smanjenja količina generisanog otpada, takođe su obuhvaćene ovim dokumentom.