28. мар 2023. News, Upravljanje otpadom

Izrađen Plan upravljanja otpadom za klijenta „Kompanija IVA“ d.o.o.

Naš stručni tim je u prethodnom periodu zajedno sa zaposlenima u kompaniji „Kompanija IVA“ Šabac izradio Plan upravljanja otpadom.

“Kompanija IVA” je locirana u Šapcu i već 28 godina je prisutna na tržištu Republike Srbije. Osnovna delatnost preduzeća je proizvodnja enterijera i nameštaja po meri, po čemu su prepoznatljivi kao jedna od vodećih kompanija na Balkanu za projektovanje i proizvodnju enterijera i nameštaja po meri za prodavnice, tržne centre, kancelarijske stanove i dečije igraonice.

Zakonom o upravljanju otpadom definisana je obaveza preduzeća da izradi Plan upravljanja otpadom ako godišnje proizvodi više od 100 tona neopasnog otpada ili više od 200 kilograma opasnog otpada i da isti ažurira svake tri godine.

U izradi Plana upravljanja otpadom za kompaniju učestvovali su konsultanti („Aurora green” d.o.o.), uz saradnju lica odgovornog za upravljanje otpadom i ostalih zaposlenih u „Kompanija IVA“ d.o.o. Planom upravljanja otpadom obuhvaćene su sve aktivnosti, oprema i tehnička rešenja u obavljanju delatnosti koje su od značaja za postupak upravljanja otpadom, vrste otpada koje se mogu proizvoditi obavljanjem delatnosti, regulativa koja uređuje upravljanje otpadom u Republici Srbiji, a koja je od značaja za preduzeće i sl. Sve aktivnosti koje su preduzete i koje će biti preduzete u cilju unapređenja sistema upravljanja otpadom, sa naročitim osvrtom na mere prevencije nastajanja otpada i/ili mere smanjenja količina generisanog otpada, takođe su obuhvaćene ovim dokumentom.