01. јул 2024. News, Upravljanje otpadom

Izrađen Plan upravljanja otpadom za klijenta „Trayal“ Korporacija a.d. Kruševac

Naš stručni tim je u prethodnom periodu zajedno sa zaposlenima u „Trayal“ Korporaciji a.d. Kruševac, izradio Plan upravljanja otpadom.

Trayal danas predstavlja najveći kolektiv u Kruševcu, ističući se kao jedan od najvećih izvoznika u regionu i Srbiji. Sa preko 1200 zaposlenih, Trayal korporacija je sertifikovana prema međunarodnim standardima ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018, što garantuje visok nivo kvaliteta, bezbednosti i zaštite životne sredine u svim fazama proizvodnje.

Trayal korporacija ima bogatu istoriju i raznovrstan portfolio proizvoda. Osnovana je 1889. godine ukazom kralja Milana Obrenovića kao fabrika za proizvodnju baruta. Nakon Prvog svetskog rata, fabrika se obnavlja i širi, formirajući kompleks Vojno-tehničkog zavoda Obilićevo sa deset fabrika i sopstvenom naučno-razvojnom laboratorijom. Tokom vremena, proizvodnja se širi na nitrocelulozni barut, zaštitne maske i druge proizvode.

Posle Drugog svetskog rata, pod imenom Preduzeće Miloje Zakić, Trayal se fokusira na proizvodnju privrednih eksploziva, aktivnih ugljeva i zaštitnih maski. Od 1963. godine, počinje proizvodnja gumeno-tehničke robe i spoljnih guma za bicikle, mopede i skutere. Ključan razvoj dolazi 1974. godine kroz ugovor o zajedničkom ulaganju sa francuskim partnerima KLEBER, CIFAL, SETILEX, što dovodi do izgradnje nove fabrike Trayal sa godišnjom proizvodnjom od oko 2 miliona spoljnih radijalnih guma za putničke automobile.

Zakonom o upravljanju otpadom definisana je obaveza preduzeća da izradi Plan upravljanja otpadom ako godišnje proizvodi više od 100 tona neopasnog otpada ili više od 200 kilograma opasnog otpada i da isti ažurira svake tri godine.

U izradi Plana upravljanja otpadom za kompaniju učestvovali su konsultanti („Aurora green” d.o.o.), uz saradnju lica odgovornog za upravljanje otpadom i ostalih zaposlenih u „Trayal“ Korporaciji. Planom upravljanja otpadom obuhvaćene su sve aktivnosti, oprema i tehnička rešenja u obavljanju delatnosti koje su od značaja za postupak upravljanja otpadom, vrste otpada koje se mogu proizvoditi obavljanjem delatnosti, regulativa koja uređuje upravljanje otpadom u Republici Srbiji, a koja je od značaja za preduzeće i sl. Sve aktivnosti koje su preduzete i koje će biti preduzete u cilju unapređenja sistema upravljanja otpadom, sa naročitim osvrtom na mere prevencije nastajanja otpada i/ili mere smanjenja količina generisanog otpada, takođe su obuhvaćene ovim dokumentom.