31. јан 2022. Upravljanje otpadom

Izrađena  ažurirana verzija Plana upravljanja otpadom za „Apatinska pivara Apatin“ d.o.o.

Tokom januara meseca završeno je ažuriranje Plana upravljanja otpadom za klijenta „Apatinska pivara Apatin“ d.o.o. kojim su obuhvaćene sve izmene u obavljanju delatnosti koje su od značaja za postupak upravljanja otpadom, vrste i količine otpada koje su generisane u prethodnom periodu, primenjena unapređenja sistema upravljanja otpadom, kao i sve izmene u regulativi Republike Srbije.

Plan upravljanja otpadom