22. дец 2021. News

Izrađena Studija izvodljivosti za izgradnju terminala za prihvat i zbrinjavanje otpada sa brodova i drugih plovnih objekata

Stručni tim preduzeća „Aurora green“ d.o.o. u saradnji sa stručnjacima kompanije „TECON – TEHNOKONSALTING “ d.o.o. je izradio Studiju izvodljivosti za izgradnju terminala za prihvat i zbrinjavanje otpada sa brodova i drugih plovnih objekata za Agenciju za upravljanje lukama.