15. апр 2022. News, Upravljanje otpadom

Izrađeno je ažuriranje Plana upravljanja otpadom za JMU “Radio televizija Srbije” Beograd

Tokom aprila 2022. godine JMU „Radio televizija Srbija“ Beograd predat je ažurirani Plan upravljanja otpadom. Pomenuti plan je izrađen u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18 – dr.zakon), a njime su obuhvaćene sve izmene u obavljanju delatnosti koje su od značaja za postupak upravljanja otpadom, vrste i količine otpada koje su generisane u prethodnom periodu, primenjena unapređenja sistema upravljanja otpadom, kao i sve izmene u regulativi Republike Srbije.