Izrađen Plan prilagođavanja nesanitarne deponije “Goveđak...

Imajući u vidu da je prema članu 54. Zakona o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010 i 14/2016 […]

Potpisan ugovor sa JP „Kovinski Komunalac“ iz Kovina

“Aurora Green” d.o.o. je potpisala ugovor sa komunalnim preduzećem „Kovinski Komunalac“ iz Kovina o izradi Radnog plana postrojenja – nesanitarnih […]

SAT ZA SPAS NAŠE PLANETE

Poslednjih dana pokazali smo složnost i veliku zahvalnost i podršku zdravstenim radnicima u doba pandemije. Večeras imamo priliku da istu […]

Direktorka našeg preduzeća učestvovala u panel diskusiji ...

Na Fakultetu političkih nauka u  Beogradu,  dana 28.04.2017. godine održana je panel diskusija na temu „Svaki dan je dan planete […]

Objavljen Nacrt Programa zaštite životne sredine opštine ...

Nacrt Programa zaštite životne sredine opštine Trstenik za period 2017-2021. godina je objavljen na sajtu opštinske Kancelarije za lokalno-ekonomski razvoj […]

17.09.2013. – Započeta saradnja sa preduzećem „Inter-Meha...

Preduzeću za popravku, remont i održavanje železničkih vozila „Inter-Mehanika“ d.o.o. iz Smedereva u budućem periodu ćemo pružati konsultantske usluge iz […]

12.09.2013. – Potpisan ugovor sa „Printman“ d.o.o. za pru...

Naše preduzeće će u budućem periodu pružati usluge savetnika za hemikalije preduzeću za uvoz i distribuciju grafičkih repromaterijala „Printman“ d.o.o. […]

Saradnja iz oblasti upravljanja hemikalijama uspostavljen...

Aurora green d.o.o. i  Fertex d.o.o.   dogovorili  su  pružanje konsultantskih usluga savetnika za hemikalije u smislu nadgledanja usaglašenosti poslovanja preduzeća […]

Plan upravljanja otpadom – Tipografik Plus d.o.o. Beograd

Štamparija TIPOGRAFIK PLUS d.o.o. Beograd je sa Aurora Green d.o.o. potpisala Ugovor o pružanju konsultantskih usluga na izradi Plana upravljanja […]

14.03.2012. Plan upravljanja otpadom Auto kuća Luka, Zemun

14.03.2012. godine naše preduzeće je počelo izradu Plana upravljanja otpadom za „Auto kuću Luka“ d.o.o. u Zemunu.

Velefarm a.d – Potpisivanje aneksa ugovora

15.11.2011. potpisan je aneks ugovora o izradi plana upravljanja otpadom sa Velefarm a.d. Holding Kompanijom.

Politika integrisanog sistema menadžmenta

Usvojena je Pplitika integrisanog sistema menadžmenta koju možete preuzeti ovde: POLITIKA INTEGRISANOG SISTEMA MENADŽMENTA