25. окт 2022. Konferencije, News

Konsultanti kompanije „Aurora Green“ učestvovali su na Internacionalnoj naučnoj konferenciji u Banja Luci

U organizaciji Tehnološkog fakulteta, Univerziteta u Banji Luci, održana je Internacionalna naučna konferencija u periodu od 21. do 22. oktobra 2022. godine, pod nazivom „XIV Konferencija hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske“, u prostorijama Akademije nauke i umetnosti Republike Srpske.

Učesnici Internacionalne naučne konferencije bili su i stručni saradnici kompanije „Aurore Green“: Dunja Plavšić, Dimitrije Isoski i Ana Vidaković, koji su tom prilikom prezentovali svoj naučni rad pod nazivom „ANALIZA MONITORINGA ARSENA U PODZEMNIM VODAMA REPUBLIKE SRBIJE U PERIODU 2018-2020. GODINE“.