09. мај 2020.

Ana Vidaković

Završila je osnovne studije na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu na programu Inženjerstvo nafte i gasa i master studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu na studijskom programu Inženjerstvo zaštite životne sredine. Član stručnog tima ,,Aurora green” d.o.o. od avgusta 2021. godine na poslovima izrade:

  • studija o proceni uticaja na životnu sredinu;
  • dokumentacije za ishodovanje dozvola za upravljanje otpadom;
  • planova upravljanja životnom sredinom;

Autor je naučno stručnog rada iz oblasti zaštite životne sredine sa kojim je učestvovala u internacionalnoj naučnoj konferenciji.