24. јан 2019.

Boris Milićević

Osnovne i master akademske studije završio je na Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru inženjerstvo zaštite životne sredine, čime je stekao zvanje master inženjer zaštite životne sredine. Od 2024 je zaposlen u kompaniji „Aurora Green“ kao pripravnik na poziciji Konsultant za izradu studija procene uticaja na životnu sredinu.