05. окт 2020.

Dimitrije Isoski

Osnovne i master studije završio na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu, na programu Inženjerstva zaštite životne sredine. Kao stipendista „Eko Serbia“ u 2018. godini je završio drugi master na Univerzitetu u Pireju, na programu Energetika: strategija, zakon i ekonomija.

Član stručnog tima preduzeća ,,Aurora green“ d.o.o. od 2016.godine na izradi:

  • Planova upravljanja otpadom
  • Katastra divljih deponija
  • Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
  • Strateških procena uticaja
  • Planova upravljanja životnom sredinom

Autor je naučno stručnog rada iz oblasti zaštite životne sredine sa kojim je učestvovao u internacionalnoj naučnoj konferenciji.