05. окт 2020.

Dunja Plavšić

Student doktorskih studija zaštite životne sredine na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu, na kojem je završila i osnovne i master studije.

Član stručnog tima preduzeća ,,Aurora green“ d.o.o. od 2020. godine na poslovima izrade:

  • Studija o proceni uticaja na životnu sredinu,
  • Akcionih planova za dostizanje graničnih vrednosti zagađujućih materija u vode,
  • dokumentacije za ishodovanje dozvola za upravljanje otpadom,
  • Planova prilagođavanja postrojenja nesanitarnih deponija,
  • Planova upravljanja životnom sredinom.

Autor je tri naučno-stručna rada iz oblasti zaštite životne sredine sa kojim je učestvovala na kongresima i međunarodnim konferencijama.