05. окт 2020.

Dunja Plavšić

Student doktorskih studija zaštite životne sredine na Tehnološko-metalurškom fakultetu u
Beogradu, na kojem je završila i osnovne i master studije. Tokom studija prezentovala je
svoje radove na više međunarodnih studentskih konferencija.
Kao pripravnik radi u ,,Aurora green” d.o.o. od septembra 2020. godine.