Marija Zdravković
08. авг 2019.

Marija Zdravković

Na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu 2010. godine je završila Osnovne akademske studije i stekla zvanje- biolog. Na istom fakultetu 2012. godine završila Master studije iz oblasti Ekologije i zaštite prirode. U ,,Aurora green” d.o.o. radi od 2013. godine na poslovima izrade:

  • Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
  • dokumentacije neophodne za ishodovanje IPPC dozvola (Integrisana kontrola i sprečavanje zagađenja)
  • Planova upravljanja otpadom
  • dokumentacije za ishodovanje dozvole za upravljanje otpadom (sakupljanje, transport, skladištenje i tretman neopasnog/opasnog otpada), uvoz i izvoz otpada
  • Lokalnih ekoloških akcionih planova (LEAP-a)
  • audit iz oblasti zaštite životne sredine.