Petar Stanojević
05. окт 2020.

Petar Stanojević

Diplomirao je na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu. U ,,Aurora green” d.o.o. radi od 2017. na poslovima izrade:

  • Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
  • dokumentacije neophodne za ishodovanje IPPC dozvola (Integrisana kontrola i sprečavanje zagađenja)
  • Izveštaja o bezbednosti i Plana zaštite od udesa za operatere Seveso postrojenja,
  • godišnjih izveštaja za NRIZ i LRIZ (Nacionalni i Lokalni registar izvora zagađivanja)
  • Lokalnih ekoloških akcionih planova (LEAP-a)
  • audita iz oblasti zaštite životne sredine.