07. јун 2018. Navigation, News

Modelovanje i procena rizika od udesa sa TNG na stanici za snabdevanje gorivom „BORČA“ EKO – SERBIA

Stučni tim Aurora green d.o.o je u skladu sa pozivom Sekretarijata za zaštitu životne sredine grada Beograda za dopunu zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu izvedenog projekta dogradnje stanice za snabdevanje gorivom izradio  Modelovanje i procenu rizika od udesa sa TNG na stanici za snabdevanje gorivom „BORČA“ EKO-SERBIA, na kp br. 4726 KO Borča, Zrenjaninski put bb, na području gradske opštine Palilula, kroz sledeće aktivnosti:

–     Identifikaciju mogućih udesnih situacija u cilju procene najveće moguće opasnosti od udesa sa TNG na predmetnoj stanici

–     Analizu specifičnosti fizičko-hemijskih osobina TNG

–     Prikaz mogućeg razvoja događaja – scenarija:

  • izbor scenarija udesa – pregled značajnih udesnih situacija
  • analiza stabla događaja i
  • analiza stabla otkaza

–     Modeliranje efekata

–     Analizu povredivosti  – identifikacija povredivih ljudi i objekata u životnoj sredini unutar povredivih zona – granica opasnosti

–     Procenu verovatnoće nastanka udesa

–     Procenu mogućih posledica

–     Procenu rizika od hemijskog udesa.