09. окт 2020. EIA

Nastavak uspešne saradnje sa preduzećem Petrokor d.o.o.

Poslovna saradnja sa preduzećem Petrokor d.o.o. nastavljena je izradom Zahteva o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu stanice za snabdevanje gorivom sa instalacijama za TNG. Zahtev je predat krajem septembra i očekuje se njegovo usvajanje i oslobađanje od izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu zbog minimalnih negativnih uticaja projekta na činioce životne sredine.