18. јан 2021. News

Nastavljena uspešna saradnja sa kompanijom ,,Infrastructure and Development Construction“ d.o.o.

Nakon uspešne saradnje, koja je započeta tokom 2019. godine, Aurora green i IDC d.o.o. su potpisali novi ugovor o saradnji. Naša kompanija je u toku 2019. godine za klijenta IDC d.o.o. izradila Planove upravljanja životnom sredinom za sve četiri deonice Projekta magistralnog gasovoda od Bugarske granice do Mađarske granice, kao i Planove upravljanja otpadom za sve kampove za smeštaj radnika, skladišta materijala i gradilišta na samoj trasi magistralnog gasovoda. Saradnja je nastavljena i ogledala se u tome da smo za istog klijenta u prethodne dve godine vršili ekološki nadzor svih činioca životne sredine u toku i nakon izgradnje magistralnog gasovoda „Turski tok.“ Pored toga u pomenutom periodu klijentu smo pružali usluge konsultovanja u oblasti zaštite životne sredine, upravljanja otpadom, upravljanja hemikalijama…

Prema novom ugovoru, naša kompanija će i u  2021. godini nastaviti da pruža konsultantske usluge u oblasti zaštite životne sredine za klijenta IDC d.o.o. do prestanka radova na Projektu magistralnog gasovoda od Bugarske granice do Mađarske granice.