23. јан 2023. News

Objavljen rad konsultanata u naučnom časopisu

Naučni rad Analiza monitoringa arsena u podzemnim vodama Republike Srbije u periodu 2018-2020. godine izrađen od strane zaposlenih u kompaniji “Aurora green”: Dunja Plavšić, Dimitrije Isoski i Ana Vidaković, radi učestvovanja na Internacionalnoj naučnoj konferenciji pod nazivom „XIV Konferencija hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske“, organizovanoj od strane Tehnološkog fakulteta, Univerziteta u Banji Luci, objavljen je u naučnom časopisu Journal of Chemists, Technologists and Environmentalists.

Link za pristup naučnom časopisu: https://glasnik.tf.unibl.org/